• 최종편집 2022-08-12(금)

태국어
Home >  태국어

실시간뉴스

실시간 태국어 기사

 • คุณเคยทำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมด้วยตัวเองมั้ย?
  “สมุนไพรไกล ้ตัวหรือเครื่องครัวที่มีอยู่ติดบ ้าน ก็สามารถนำ มาทำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมได ้เชนกัน” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม เวลา 13.00น. ถึง 15.00น. ที่ผ่านมา ที่ศูนย์สนับสนุนครอบครัวหลากวัฒธรรมเมืองซูวอน (수원시다문화가족지원센터) ได ้มีการดำ เนินกิจกรรมของชมรมเพื่อสุขภาพและความงาม (Healthy & Beauty동아리) โดยกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ คือ การทำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมโดยส่วนผสมจากธรรมชาติ (천연 허브 헤어 컨디셔너 만들기)เพื่อชวยฟื้นฟูผมที่แห ้งเส ่ ยให ้กลับมานุ่มสวยและสุขภาพ ี ดียิ่งขึ้น สวนผสมในการทำ ่ ทรีทเมนต์บำ รุงผมในครั้งนี้ก็คือ 1.น้ำ มันมะพร ้าว 2.น้ำ ผึ้ง 3.น้ำ มันมะกอก และ 4.อโรมาออยล์กลิ่นต่างๆ (กิจกรรมในครั้งนี้ ใชกลิ่นเลม่ ้ อน กลิ่นลาเวนเดอร์ และกลิ่นทรีทรี)ซงสึ่ วนผสมเหล่าน ่ ี้ล ้วนแล ้วแต่มีคุณสมบัติด ้านความงามเป็นอย่างมาก ทั้งวิตามินอี วิตามินเค โปรตีน และสารต ้านอนุมูลอิสระ เป็นต ้น ทรีทเมนต์บำ รุงผมสูตรนี้ จะชวยฟื้นฟูผมที่แห ้งเส ่ ยจากก ีารทำ เคมี การดัดผม การยืดผม การทำ สผม ีการโดนความร ้อนจากการไดร์หรือการจัดแต่งทรงผมแม ้กระทั่งผมที่แห ้งเสยจากมลภาวะในช ี วิตประจำ ี วัน โดยอัตราสวนของส ่ วนผสมในการทำ ่ ทรีทเมนต์บำ รุงผมต่อ 1 ครั้งคือ น้ำ มันมะพร ้าว 1ชอนตวง น้ำ ้ ผึ้ง 1ชอนตวง ้น้ำ มันมะกอก 1/2ชอนตวง และอโรมาออยล์ 3-4หยด เพื่อเพิ่มความผ่อนคลายในขณะหมักทรีทเมนต์บำ รุงผมวีธีการทำ คือ นำ สวนผสมทั้งหมด ใส ่ ลงในชามผสม ่แล ้วคนให ้สวนผสมเข ้ากันดี หลังจากสระผมด ้วยแชมพ ู่ให ้สะอาดแล ้ว ให ้นำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมที่เตรียมไว ้ ทาและนวดลงบนเสนผม ตั้งแต่ช ้ วงกลางถึงปลายผม ่แล ้วจึงใชผ ้าขนหนูคลุมผมทิ้งไว ้ ประมาณ 20-30นาที ้หลังจากครบเวลาแล ้ว ให ้สระผมด ้วยแชมพูอีกครั้งให ้สะอาด ทรีทเมนต์บำ รุงผมสูตรนี้ สามารถใชได ้กับทุกสภาพเส ้ น้ผม และควรทำ อย่างน้อย สปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพียงเท่านี้ ัเสนผมของคุณก็จะกลับมานุ่มสลวย เงางาม แข็งแรง ้และดูสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได ้ชด ัจากการจัดกิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ สมาชกชมรมจากต่างประเทศให ้ความสนใจในส ิ วนผสม ่จากธรรมชาติ และภูมิปัญญาด ้านความงามของชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสูตรการทำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมจากสวนผสมธรรมชาติสูตรอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ่จาก ใข่แดง โยเกิร์ต อโวคาโด น้ำ มันงา ก ล ้วยหอม น้ำ มะนาว เบียร์ มายองเนส เป็นต ้น ซงสึ่ วนผสมต่างๆ ่เหล่านี้ล ้วนแล ้วแต่ เป็นวัตถุดิบที่มีติดบ ้าน และหาได ้ใกล ้ตัว ที่มีคุณสมบัติด ้านความงามโดยสมาชกของชมรมจะลองทำ ิ ทรีทเมนต์บำ รุงผมสูตรที่ได ้เรียนรู้ไปแล ้วนี้และสูตรอื่นๆ ไปแนะนำ ให ้กับเพื่อนๆ หรือคนที่รู้จัก และจะทำ ทรีทเมนต์บำ รุงผมด ้วยส่วยผสมจาก ธรรมชาติเพื่อใชเองที่บ ้านอีกด ้วย
  • 태국어
  2022-08-07
 • วิธีแก้ปัญหากลิ่นอับในช่วงฤดูร้อน
  ในช่วงฤดูร้อนคุณจะมีเหงื่อออกมากและต้องซักผ้าบ่อยๆ ซึ่งบางครั้งมีกลิ่นติดเสื้อผ้าด้วยวิธีซักผ้าที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากแบคทีเรียในเสื้อผ้า แบคทีเรียนี้เรียกว่า “โมรักเซลล่า” เป็นแบคทีเรียทั่วไปที่สามารถอาศัยอยู่บนผิวหนังมนุษย์และในพื้นที่อยู่อาศัย แบคทีเรียนี้ทำให้เสื้อผ้ามีกลิ่น แต่เรามีวิธีกำจัดกลิ่นและเชื้อราบนเสื้อผ้า เทน้ำลงในถุงพลาสติกเพื่อแช่ผ้าลงในถุงพลาสติก แล้วเติมโซเดียมเปอร์ออกไซด์ออกซิคลีน หรือสารฟอกขาวด้วยออกซิเจนหนึ่งช้อนเต็ม หลังจากขยำให้เข้ากันดีแล้วให้นำใส่ไมโครเวฟ เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นให้แช่ทิ้งไว้ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าเพื้อขจัดกลิ่น (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ더운 여름철에는 땀이 많이나 빨래를 자주하게 됩니다. 빨래를 하다 보면 잘못된 빨래 방법으로 가끔 냄새가 나기도 하는데요. 이는 옷 섬유 속에 생긴 세균 때문입니다. '모락셀라'라는 이 박테리아는 비교적 흔한 세균으로 사람 피부에도 살 수 있고 생활 공간에도 있는 세균인데, 이 세균으로 인해서 빨래에서 냄새가 나게 됩니다. 빨래에서 나는 쉰내와 옷에 핀 곰팡이까지 제거할 수 있는 방법이 있는데요. 비닐봉지에 빨랫감이 잠길 정도로 물을 부어 주고 과탄산소다, 옥시크린, 산소계 표백제 중 하나를 한 숟가락 넣어줍니다. 잘 주물러 준 후 전자레인지에 넣어 5분 돌려줍니다. 그 후 30분에서 한 시간까지 불려준 뒤 물로 헹궈주면 냄새가 싹 제거된답니다.
  • 태국어
  2022-08-03
 • ช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปี “삼복(三伏)”
  โซบก, จุงบก, มัลบก เรียกว่า “บกนัล” ช่วงโซบก ถึง มัลบก คือช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปี โดยปกติแล้วคือช่วงกลางเดือนกรกรกฏาคม จนถึงช่วงกลางเดือนสิงหาคม ด้วยเหตุนี้ ความร้อนของช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดจึงเรียกว่า “ซัมบกทอวี” ในเกาหลี เป็นเรื่องปกติที่จะเตรียมอาหารไปรับประทานที่ภูเขา หรือน้ำตก เพื่อหลีกหนีความร้อนของช่วงเวลานี้ ที่สำคัญยังนิยมรับประทานซัมคเยทัง เพื่อสุขภาพอีกด้วย ซัมบกนัลคือเมื่อไร? โซบก, จุงบก, มัลบก ถูกกำหนดโดย “วันฮาจิ” และ “วันอิบจู” วันฮาจิ คือวันหนึ่งในหนึ่งปีที่ถูกแบ่งออกเป็น 24 ฤดูกาลย่อย และเป็นวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดของปี ตามปฏิทินสุริยคติ วันฮาจิ มักจะตรงกับวันที่ 21 ถึง 22 มิถุนายน ตามกำหนดวันฮาจิ วันหยุดที่ 3 คือ โซบก วันหยุดที่ 4 คือ จุงบก วันซัมบกมักจะมาทุกๆ 10 วัน โซบกและจุงบก ถูกกำหนดตามวันฮาจิแต่ว่า มัลบก กำหนดตาม วันอิบจู จึงอาจจะมาถึงระหว่างภายใน 20 วัน หรือเกินกว่านั้น ในปี 2022 นี้ โซบกคือ วันที่ 16 กรกฎาคม, จุงบกคือวันที่ 26 กรกฏาคม และ มัล บกคือ วันที่ 15 สิงหาคม การรับประทานซัมคเยทังในวันซัมบก เหตุผลที่รับประทานซัมคเยทัง(ไก่ต้มโสม) เพราะเชื่อว่าช่วยให้สุขภาพดีในช่วงที่มีอากาศร้อน ในสารานุกรมการแพทย์(ทงอีโบกัม) ระบุว่า ในไก่มีสารพิษเล็กน้อยที่ช่วยปกป้องร่างกายที่อ่อนแอ จึงถูกนำมาประกอบอาหารหลายชนิด และยังถูกบันทึกว่าช่วยเพิ่มพละกำลังให้กับร่างกายที่อ่อนแอ นอกจากนี้ในเนื้อไก่ยังมีโปรตีนสูงจึงเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ที่รักสุขภาพอีกด้วย เพื่อการบำรุงสุขภาพการทำซัมคเยทังมีการใส่โสมลงไป โสมช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความเครียด, ระงับความดันโลหิตสูง, ช่วยการไหลเวียนของโลหิต นอกจากนี้ส่วนผสมที่ใช้ในการทำซัมคเยทัง ล้วนเป็นส่วนผสมที่ช่วยให้ความอบอุ่น ในช่วงฤดูร้อนการทานอาหารเย็นๆ เครื่องดื่มเย็นๆ บ่อยๆ ทำให้ภายในเย็นลง แต่การรับประทานอาหารอุ่นๆ ในวันบกนัลเชื่อกันว่าช่วยให้สุขภาพดีในช่วงฤดูร้อนได้ (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ초복, 중복, 말복은 ‘복날’이라 하여 초복에서 말복까지의 기간은 일 년 중 가장 더운 시기라고 합니다. 보통 7월 중순부터 8월 중순의 기간이 해당합니다. 가장 더운 시기의 더위를 ‘삼복더위’라고도 하는 것도 이 때문입니다. 한국에서는 이 기간에 더위를 피하기 위해 음식을 마련해 먹거나 계곡이나 산에 놀러 가는 풍습이 있습니다. 특히 복날에는 몸 건강을 위해 삼계탕을 먹는 것으로도 유명하지요. 삼복의 날짜는 언제? 초복, 중복, 말복은 ‘하지’와 ‘입추’를 기준으로 날짜가 정해집니다. ‘하지’는 1년을 24개로 나누어 정한 날 중 하나로 1년 중 낮의 길이가 가장 긴 날을 의미합니다. 양력으로는 보통 6월 21일에서 22일이 하지에 해당하는데, 하지를 기준으로 세 번째 경일이 초복, 네 번째 경일이 중복입니다. 삼복은 보통 10일 간격으로 오는데요. 초복과 중복은 하지를 기준으로 정했지만, 말복은 입추를 기준으로 하기 때문에 20일 만에 오거나 그 이상 차이가 나기도 합니다. 2022년 올해 초복은 7월 16일, 중복은 7월 26일, 말복은 8월 15일입니다. 복날에 먹는 삼계탕 복날에 삼계탕을 먹는 이유는 닭고기가 여름철 건강에 좋다는 말이 있어서 그렇다고 합니다. 동의보감에는 닭고기에는 독이 약간 있으나 허약한 몸을 보호하는 데 좋기 때문에 식사요법에 많이 쓰고, 또한 간의 양기를 도움으로써 체내의 부족한 양기를 보충하는 효과가 있다고 적혀있습니다. 또 닭고기는 단백질이 많고 다양한 성분이 포함되어 있어 건강관리를 하는 사람들도 많이 찾는 식품으로 유명합니다. 삼계탕은 몸보신을 위해 닭고기에 인삼을 넣어 끓이는데요. 인삼에는 스트레스에 대한 저항력증가, 고혈압 억제, 혈액 순환 촉진 등의 효과가 있다고 합니다. 또 찹쌀과 황기, 대조 등 삼계탕에 들어가는 재료들은 모두 따뜻한 성질의 재료입니다. 더운 여름날 찬 음식과 시원한 음료를 많이 먹기도 하는데, 그럴수록 속이 차가워지니 복날에 먹는 몸에 좋은 따뜻한 음식은 건강한 여름 보내기에 도움이 될 수 있다고 합니다.
  • 태국어
  2022-08-03
 • ตั้งแต่ปี 2023 จะใช้ “ระยะเวลาการบริโภค” แทน “วันหมดอายุ”
  ข้อแตกต่างระหว่าง “ระยะเวลาการบริโภค” และ “วันหมดอายุ” ? วันหมดอายุหมายถึง ตั้งแต่วันที่ผลิต ถึง วันสุดท้ายที่สามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภค อาหารที่จัดเก็บและจัดการอย่างเหมาะสม ภายในระยะเวลาหนึ่ง หมายความว่าผู้บริโภคสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจ และผู้ผลิตมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากวันหมดอายุถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของอาหาร 60-70% จึงสามารถรับประทานได้นานขึ้นหากปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเก็บรักษาเป็นอย่างดี วันหมดอายุถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในปี 1985 เป็นการกำหนดระยะเวลาให้ผู้ค้าปลีก ขายสินค้า และอาหารให้กับผู้บริโภค วันหมดอายุหมายถึงช่วงเวลาที่ผู้บริโภคสามารถบริโภคอาหารได้ หรือกำหนดการที่ผู้บริโภคสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ วันหมดอายุถูกกำหนดตามผลของการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์เมื่อสังเกตุเงื่อนไขตามวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ ข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนกำหนดการบริโภคคืออะไร? ระบบการติดฉลาก “กำหนดการบริโภค” จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 คาดว่าการนำระบบการติดฉลากกำหนดการบริโภคมาใช้ จะช่วยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเมื่อมีการแนะนำวันหมดอายุระยะเวลาของการบริโภคอาหารจะเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับวันหมดอายุ การกำหนดการบริโภค จะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดปริมาณอาหารที่ทิ้งเพราะวันหมดอายุผ่านไปแล้ว แม้ว่าจะเหลือวันหมดอายุไว้ และจะสามารถลดต้นทุนทางสังคมของเศษอาหารได้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบอาหารเป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงเป็นประโยชน์สำหรับการส่งออก อาหารในประเทศไปต่างประเทศ การกำหนดการบริโภค อาหารที่เลยวันหมดอายุควรทิ้ง เพราะเป็นช่วงเวลาสูงที่สุดที่สามารถบริโภคอาหารได้ เมื่อมีการจัดเก็บอย่างเหมาะสม เพื่อให้อาหารปลอดภัย คุณต้องรู้วิธีเก็บรักษาอาหารแต่ละอย่าง และเก็บไว้ในตู้เย็น 0-1 องศา , จุดเยือกแข็ง -18 องศา, และ 1-35 องศาที่อุณภูมิห้อง (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ유통기한과 소비기한의 차이점은? 유통기한이란, 제품의 제조일로부터 소비자에게 제품을 판매할 수 있는 최종 기한을 의미합니다. 기간 내에 적정하게 보관하고 관리된 식품은 소비자가 안심하고 먹을 수 있으며 제조업체는 제품의 품질이나 안정성을 책임진다는 뜻입니다. 유통기한은 식품의 품질변화 시점을 기준으로 60~70%까지 앞선 기간으로 설정되기 때문에 보관 조건을 잘 지켰다면 더 오래 먹을 수 있습니다. 유통기한은 유통업체 입장에서 식품 등의 제품을 소비자에게 판매하되 되는 최종 시한으로 1985년 도입되었습니다. 소비기한이란 소비자가 식품을 소비할 수 있는 기한을 말합니다. 해당 상품을 소비해도 소비자의 건강이나 안전에 이상이 없을 것으로 인정되는 소비의 최종 기한을 의미합니다. 소비기한을 기준으로 조건을 지켰을 때의 미생물 부패 변화 검사 결과에 따라 소비기한이 설정됩니다. 소비기한으로 변경 시 장단점은? "소비기한" 표시제는 2023년 1월 1일부터 시행되는 제도입니다. 소비기한 표시제가 도입되면 경제적 이익과 환경에 도움이 될것으로 기대가 됩니다. 전문가들은 소비기한 도입 시 음식물 섭취 가능 기간이 유통기한과 비교해 30% 정도는 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 소비기한이 남아있음에도 유통기한이 지났다는 이유로 폐기되던 음식물이 줄어들어 환경에 도움이 될 것이며, 음식물 폐기 시 발생하는 사회적 비용을 줄일 수 있게 됩니다. 또 국제 기준에 맞는 식품 제도로 국내 식품 해외 수출에도 도움이 됩니다. 소비기한 식품을 올바르게 유통, 보관했을 때 식품을 섭취할 수 있는 최대한의 기한이기 때문에 소비기한이 지난 식품은 폐기하는 것이 옳습니다. 식품을 안전하게 유지하기 위해서는 반드시 식품별 보관방법을 숙지해야 하며 냉장기준 0~10도 냉동기준 영하 18도 이하, 실온기준 1~35도를 유지해야 합니다.
  • 태국어
  2022-07-29
 • การใชส้ สรรค์ให้เหมาะสมของแต่ละบุคคล (Personal Color)
  นพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ที่ศูนย์สนับสนุนครอบครัวหลากวัฒธรรมเมืองซูวอน (수원시다문화가족지원센터) มีการอบรมให ้ความรู ้เกี่ยวกับการใชส้ ีสรรค์ต่างๆที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล (Personal Color) เพื่อให ้ผู้ที่เข ้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข ้าใจในโทนสสรรค์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษ ี ณะเฉพาะของตนเอง และสามารถเลือกโทนสีสรรค์ต่างๆมาใช้ในการแต่งกายหรือแต่งหน้า ให้ดูดีมากยิ่งขึ้น โดยวันนี้วันนี้เราได้นำ เนื้อหาการอบรมมาฝากเพื่อนๆ ที่สนใจในการใช้สีสรรค์ต่างๆที่เ หมาะสมของแต่ละบุคคล (Personal Color) มาฝากกันด้วยค่ะ สีสรรค์ต่างๆที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล (Personal Color) ได้แบ่งสีออกเป็นกลุ่มต่างๆ ตามฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring ) ฤดูร้อน ( Summer ) ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn ) และฤดูหนาว ( Winter ) ก่อนอื่นเราจะต้องรู้โทนสีผิวที่แท้จริงของเราก่อน โดยสังเกต ุได้จาก 1.เส้นเลือดที่ข้อมือ หากเส้นเลือดมีเขียว แสดงว่าโทนสีผิวของเราคือโทนร้อน และถ้าหากเส้นเลือดของเรามีสีม่วง หรือน้ำ เงิน แสดงว่าโทนสีผิวของเราคือโทนเย็น 2.สีผิวหลังโดนแดด ถ้าหลังออกแดดแล้วผิวคล้ำ แสดงว่าโทนสีผิวของเราคือโทนร้อน ถ้าหลังออกแดดแล้วผิวแดง แสดงว่าโทนสีผิวของเราคือโทนเย็น 3.สเงินหรือส ี ทอง ส ี ไหนที่ทำ ี ให้เราดูไม่หมอง ถ ้าผิวดูสว่างกว่าเมื่ออยู่กับสทอง แสดงว่าโทนสีผิวของเราคือโทนร ้อน ถ ้าผิวดูสว่างกว่าเมื่ ออยู่ กับสีเงิน แสดงว่าโทนสผิวของเราคือโทนเย็น โดย สสรรค์ต่างๆที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล (Personal Color) ของคนที่มีส ี ผิวโทนร ้อน ีคือ โทนสฤดูใบไม ้ผลิ ( Spring ) และ โทนส ี ฤดูใบไม ้ร่วง ( Autumn ) ส ี วนคนที่มีผิวโทน ่เย็น คือ โทนสฤดูร ้อน ( Summer ) และโทนส ี ฤดูหนาว ( ี Winter ) เมื่อเรารู้โทนสผิวและโทนส ี ตามฤดูของเราแล้ว ทีนี ี เรามาเรียนรู้โทนส ้ ที่เหมาะสมกับ ีโทนสผิวของเราตามโทนส ี ฤดูกาลกันดีกว่าค่ะ โทนสที่เหมาะกับโทนส ี ฤดูใบไม้ร่วง ( Autumn ) ี คือสที่ให ้ความรู้ส ี กสุขุมนุ่มลึกโทนส ึ น้ำ ี ตาล เชน ส ่ น้ำ ี ตาล สคาราเมล ส ี เหลืองมัสตาร์ด ีสเขียวมะกอก ส ี เบจ ส ี โอลด์โรส ส ี ทอง ส ี สีมอิฐ ส ้ แดงสนิม โทนสที่เหมาะกับโทนส ี ฤดูใบไม้ผลิ ( Spring ) ี คือสที่ให ้ความรู ้ส ี กอบอุ่น สดใส ึเชน ส ่ ครีม ส ี เหลือง ส ี สีมสว่าง ส ้ สีมปะการัง ส ้ พีช ส ี เขียวมะนาว ส ี เหลืองเลม่อน ส ี แดง โทนสที่เหมาะกับโทนส ี ฤดูหนาว ( Winter ) ี คือโทนสสดๆ โทนเย็นและแม่ส ี เชี น ่สน้ำ ี เงิน สแดง ส ี เหลือง ส ี ชมพู ส ี ขาว ส ี ดำ ี เน้นไปที่สสว่างๆ มากกว่าโทนส ี หม่นๆ โทนสที่เหมาะก ับโทนส ี ฤดูร้อน ( Summer ) ี คือสโทนพาสเทล ส ี โทนสว่างๆ ีเน้นไปทางโทนเย็น เชน ส ่ ชมพู ส ี ท ้องฟ้า ส ี ฟ้าน้ำ ี ทะเล สเทาอ่อน โทนส ีเหล่านี้สามารถนำ ไปปรับใช กับการแต่งตัว แต่งหน ้า ทำ ้ ส ีผม ก็จะดูเหมาะสมกับโทนสผิวของเรา ช ี วยทำ ่ ให ้เราดูดีและมีความมั่นใจในการแต่งตัวเพิ่ม มากขึ้นอีกด ้วยค่ะ
  • 태국어
  2022-07-06
 • คุณทราบถึงสิทธิภาพบุคคลและลิขสิทธิ์ในยุคโซเชียลมีเดียเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่?
  โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตราแกรม บล็อก และทวิตเตอร์ กำลังมีเพิ่มมากขึ้น และจำนวนผู้ใช้ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น สถานการณ์ในการสื่อสารด้วยการแชร์รูปภาพ วีดีโอ และข้อความต่างๆ โดยใช้โซเชียลมีเดียจึงเพิ่มขึ้น หากมีข้อความ หรือรูปภาพดีๆ ก็อาจจะมีการโพสด้วยเช่นกัน ในขณะนี้ หากคุณไม่ทราบลิทสิทธิ์ของภาพถ่ายหรือข้อความ ที่โพส อย่างถูกต้อง คุณอาจจะต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา อันเนื่องมาจากการละเมิดลิทสิทธิ์ ในบทความนี้ มาดูลิทสิทธิ์, สิทธิในภาพบุคคล และ ความคิดเห็นที่คล้ายกันกันเถอะ สิทธิ์ที่จะไม่ถูกถ่ายภาพ หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ สิทธิ์ในรูปถ่ายเป็นสิทธ์ที่ทุกคนมี และถือเป็นสิทธิ์ที่จะไม่ถ่ายภาพหรือใช้เพื่อการหาผลกำไร ดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าว สิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล เป็นสิทธิ์ตามมาตรา 10 และ 17 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี มาตรา 10 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลี บัญญัติว่า พลเมืองทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าในฐานะมนุษย์และมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความสุข มาตรา 17 ของรัฐธรรมนูญ พลเมืองทุกคนจะไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในชีวิต ดังนั้นหากมีคนถ่ายรูปคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณสามารถบอกเค้าว่าอย่าถ่ายรูปและปฏิเสธที่จะโพสลงบนอินเตอร์เน็ตเป็นต้น หากโพสรูปภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต จะถูกลงโทษฐานละเมิดสิทธิ์รูปภาพหรือไม่? แม้ว่าสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคลจะขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐเกาหลี แต่สิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคลสามารถตีความได้แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี เนื่องจากไม่มีข้อบังคับเฉพาะเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในการวาดภาพตัวเอง การลงโทษทางแพ่งและทางอาญาสามารถกำหนดได้บนพื้นฐานของการละเมิดส่วนบุคคลหรือทรัพย์สิน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถชดเชยหรือลงโทษได้เพียงเพราะว่าบุคคลนั้นถูกถ่าย จะเห็นได้ว่าคำพิพากษาของศาลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าภาพของบุคคลนั้นรวมอยู่ในโพสต์ที่ถ่ายทำเพื่อสาธารณประโยชน์หรือไม่ หรือมีเนื้อหาดูหมิ่นในเชิงพาณิชย์หรือส่วนตัว หากคุณกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคลของคุณ เนื่องจากคุณไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่มีชื่อเสียง ในกรณีของภาพถ่ายคนที่มีชื่อเสียง โปรดระวังสิ่งต่อไปนี้ ในกรณีดาราดัง เช่น นักกีฬา นักร้องดัง ไอดอล หากภาพถ่ายถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตหรือ SNS จะถูกเผยแพร่ จึงไม่ยกประเด็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม การใช้ภาพของคนดังเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าในธุระกิจของตนเอง ดูหมิ่นคนดัง หรือใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดูหมิ่นในเชิงพาณิชย์หรือส่วนตัว แน่นอนว่าใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์ แต่อาจถูกจำกัดการใช้หากคนดังปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น การใช้รูปบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อธุระกิจ กรณีละเมิดสิทธิ์การประชาสัมพันธ์หรือส่งเสริมธุรกิจของคุณโดยใช้ภาพบุคคล ภาพถ่ายดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพราะชื่อหรือใบหน้าของพวกเขา ในกรณีของการเลือกพรีเซนเตอร์สำหรับงานหรือบริษัทใดงานหนึ่งโดยเฉพาะมันคือการตลาดโดยใช้ชื่อ และชื่อเสียงของคนดังดังกล่าวด้วยวิธีนี้บุคคลที่มีชื่อเสียงจึงมีสิทธิในที่แตกต่างจากสิทธิในการถ่ายภาพ บุคคลดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะแชร์ภาพเหมือนของคนดังที่คุณชอบเพื่อจุดประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ แต่ถ้าคุณสร้างภาพโดยใช้ภาพถ่ายของบุคคลที่มีชื่อเสียง ตามแบบอย่างของศาลที่เกิดขึ้นจริง คดีที่คล้ายกันถูกมองว่าเป็นการละเมิดทางเศรษฐกิจซึ่งแตกต่างจากสิทธิ์ในการถ่ายภาพบุคคล สิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยรายละเอียดของการละเมิดในรายละเอียด และกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและการคุ้มครองความลับทางการค้า ( ย่อมาจากพระราชบัญญัติป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ) ฉันสามารถใช้รูปภาพของคนที่มีชื่อเสียง หรือรูปที่ฉันถ่ายเองของคนที่มีชื่อเสียงได้หรือไม่ รูปถ่ายที่เราถ่ายเอง สิทธิ์ในการใช้สิ่งที่ผู้สร้างได้ถ่ายหรือสร้างขึ้นนั้นเรียกว่าลิขสิทธิ์ ผู้ที่ถ่ายภาพคือผู้สร้าง และภาพที่ถ่ายโดยผู้สร้างคือผลงาน และสิทธิ์ในการใช้ภาพนั้นเป็นลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ภาพถ่ายและผลงานทั้งหมดไม่มีลิขสิทธิ์ ไม่มีลิขสิทธิ์รูปภาพและวิดีโอที่ใครๆ ก็ถ่ายได้ เรื่องนี้ได้รับการตัดสินโดยศาล และศาลกล่าวว่างานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์จะต้องมีความเป็นเอกเทศ ความคิดสร้างสรรค์ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง ข้อเท็จจริงหรือสำนวนทั่วไป แนวคิดและภาพถ่ายที่มีอยู่ ไม่ถือเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ ใช้สิ่งต่างๆ เช่น การเลือกหัวข้อแสงมุมองค์ประกอบเพื่อตัดสินงานเพื่อพิจารณาว่ามีความคิดสร้างสรรค์และบุคคลิกภาพของช่างภาพอยู่หรือไม่ ลิขสิทธิ์มีผลกับภาพถ่ายเท่านั้น หรือใช้กับวิดีโอและข้อความได้หรือไม่ มีงานหลายประเภทนอกเหนือจากภาพถ่าย ไดอารี่ งานวรรณกรรม เช่น นวนิยาย บทกวี และบทความในหนังสือพิมพ์ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลนั้น ๆ มีงาน ทัศนศิลป์ เช่น ภาพยนตร์ การ์ตูน และโฆษณา งานกราฟิก เช่น แผนผัง กราฟฟิค ไดอะแกรม แผนที่ งานโปรแกรมเช่น Windows ProgramsและApplication แอพพลิเคชั่นเนื่องจากลิขสิทธิ์ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างผลงานที่มีลิขสิทธิ์ จึงจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้สร้างที่มีสิทธิในการใช้งาน ทำไมลิขสิทธิ์จึงควรได้รับการคุ้มครอง? ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การปกป้องลิขสิทธิ์ทำให้สามารถรับประกันสิทธิ์ในการทำงานได้ ซึ่งกระตุ้นให้พวกเขาสร้างสรรค์ผลงาน เป็นแรงจูงใจให้เจ้าของงานพัฒนาผลงานให้กับกิจกรรมสร้างสรรค์ของพวกเขา และด้วยเหตุนี้ จึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ ได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาโครงการด้านวัฒนธรรมในเกาหลีได้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พัฒนาด้วยผลงานสร้างสรรค์มากมายจะทำให้ผู้คนจำนวนมากได้เพลิดเพลินกับชีวิตทางวัฒนธรรม (한국어 번역) 한국어 번역=시리판 기자ㅣ페이스북, 인스타그램, 블로그, 트위터 등 다양한 SNS가 많아지고 이용자들도 많아지고 있다. 이에 따라 온라인 SNS를 이용해 여러 가지 사진과 동영상, 글들을 공유하며 소통하는 상황이 많아졌다. 다른 사람이 게시하는 글에도 좋은 글과 사진이 있을 경우 이를 활용하여 글을 쓰는 상황도 생긴다. 이때 다른 사람이 게시한 사진이나 글들의 저작권을 제대로 알지 못한다면 저작권 침해로 인하여 민형사상의 책임을 지게되는 불상사가 생길 수 있다. 이번 글을 통해 저작권과 초상권 그리고 비슷한 개념들에 대해 살펴보자. 초상권, 본인의 허락없이 찍히거나 영리적으로 이용되지 않을 권리 초상권은 누구나 갖고 있는 권리로 본인의 허락없이 찍히거나 영리적으로 이용되지 않을 권리를 말한다. 초상권은 대한민국 헌법 제10조와 17조에 근거되는 권리이다. 대한민국 헌법 제10조는 모든 국민는 인간으로서 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구할 권리를 가진다. 헌법 제17조 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 않는다. 그러므로 누군가 허락없이 나를 찍었다면 그 사진을 찍지말라고 할 수 있고 인터넷 등에 게재하는 것을 거부할 수 있다. 허락없이 본인이 포함된 사진을 올렸다면 초상권 침해로 제재를 가할 수 있을까? 대한민국 헌법에 근거한 초상권이지만 초상권은 경우에 따라 다르게 해석할 수 있다. 초상권 침해 자체를 구체적으로 담은 규정이 없기 때문에 인격 혹은 재산침해가 발생할 경우 이를 근거로 민형사적 제재를 가할 수 있다. 그러지않고 단순히 본인의 초상이 찍혔다는 것으로 배상이나 처벌은 불가능하다. 본인의 초상이 공익적 목적으로 촬영된 게시물에 담긴 것인지 혹은 상업적이거나 인격 모욕적 장면이 포함된 것인지에 따라 법원의 판결이 달라진다고 볼 수 있다. 유명인이 담긴 사진의 경우 유명인에게 허락을 받지 않아 초상권 침해에 걱정이라면 다음 사항을 주의하자. 스포츠 선수나 유명 가수, 아이돌 등 유명인의 경우 본인이 담긴 사진 등이 인터넷, SNS에 퍼질 경우 본인이 홍보가 되기 때문에 크게 초상권 침해 문제를 제기하지 않는다고 한다. 그러나 유명인의 초상을 이용하여 본인의 사업에 상업적 용도로 쓴다던지, 유명인을 모욕되게 한다던지 상업적이나 인격 모욕의 상황이 발생되지 않도록 공익적 목적으로 사용해야한다. 물론 공익적 목적으로 사용한다해도 유명인 본인이 거절할 경우 사용이 제한될 수 있다. 퍼블리시티권 침해, 유명인의 사진 등 초상을 마음대로 사용하여 본인의 사업을 홍보하는 경우 유명인은 그들의 이름이나 얼굴로 인하여 경제적인 가치를 갖게 된다. 특정 행사나 기업의 홍보대사를 선정하는 경우도 이런 유명인의 이름과 유명세를 이용하는 마케팅인 것이다. 이렇게 유명인들은 초상권과 다른 퍼블리시티권을 갖고 있는데, 이 퍼블리시티권은 유명인의 얼굴, 이름 등이 지니는 경제적인 가치를 상업적으로 이용할 수 있는 권리를 말한다. 따라서 본인이 좋아하는 유명인의 초상을 비영리적인 목적으로 공유하는 것은 괜찮지만, 마음대로 유명인의 사진 등을 이용해 화보로 만들어 판매하는 경우 퍼블리시티권 침해에 해당된다. 실제 법원의 판례에도 비슷한 사례를 일종의 경제적 침해가 발생했다고 보았다. 퍼블리시티권은 초상권과 달리 침해에 대한 내용을 구체적으로 담았는데 그 법이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(약칭 : 부정경쟁방지법) 이다. 부정경쟁방지법에서 "국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 가지는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등 그 타인을 식별할 수 있는 표지를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위"를 퍼블리시티권 침해로 규정하고 있다. 유명인의 사진이 아닌, 본인이 직접 유명인을 찍은 사진은 활용해도 되는가? 본인의 초상이 담긴 초상권과 달리 창작자가 직접 찍거나 만든 창작물의 이용권리를 저작권이라고 한다. 사진을 찍은 사람은 창작인이고 그 창작인이 찍은 사진이 저작물, 그 사진을 이용할 수 있는 권리가 저작권인 것이다. 하지만 모든 사진과 저작물에 저작권을 인정해주진 않는다. 누구나 다 찍을 수 있을 법한 사진과 영상에는 저작권이 없다. 이런 사항은 법원이 판단하며 법원에서는 저작권으로 보호받는 저작물은 창작자의 개성과 창작성, 창조성이 들어가 있어야 한다고 한다. 일반적인 사실이나 표현, 기존의 아이디어와 사진 등은 저작물로 인정받을 수 없다. 법원은 저작물 판단을 위해 피사체 선정, 빛, 각도, 구도 등 다양한 것들을 활용하여 촬영자의 창조성과 개성이 담겨있는가를 판단한다. 저작권은 사진에만 적용되고 영상, 글 등에는 적용되지 않을까? 저작물은 사진 외에도 다양한 종류가 있다. 일기, 본인이 창작한 소설이나 시, 신문기사 등의 어문저작물, 작사, 작곡과 같은 음악 저작물, 오페라와 연극과 같은 감정과 생각들이 행동으로 표현되는 연극저작물, 미술 시간에 만든 작품이나 모자이크 등의 미술 저작물, 영화와 만화, 광고와 같은 영상저작물, 설계도와 약도, 도표, 지도와 같은 도형저작물, 윈도우 프로그램이나 어플리케이션 등의 프로그램저작물이 있다. 저작권은 창작과 동시에 그 권리가 생기기 때문에 권리가 있는 창작자에게 허락을 받고 저작물을 사용해야 한다. 저작권은 왜 보호해야할까? 전문가들은 저작권이 보호됨으로써 창작자들이 자신의 작품에 대한 권리를 보장받을 수 있어 창작 동기를 부여한다고 말한다. 창작자들의 창작 활동에 전념할 수 있는 동기를 주며 이로인해 다양한 창작물이 생겨 우리나라 문화관련 사업들이 발전할 수 있다. 그렇게 많은 창작물로 발전된 문화관광으로 많은 사람들이 문화생활을 누릴 수 있게 되는 것이다.
  • 태국어
  2022-07-06
 • ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะต้องหยุดเมื่อเลี้ยวขวา
  จากข้อมูลของหน่วยงานความปลอดภัยด้านการขนส่ง อัตราการเสียชีวิตของอุบัติเหตุจราจรทางเลี้ยวขวาอยู่ที่ 2.4 ต่อ 100 กรณี สูงกว่าอุบัติเหตุจราจรทั้งหมด 1.6 เท่า ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถ แม้ในขณะที่คนเดินถนนกำลังข้ามทางม้าลาย หรือเมื่อมีผู้คนที่ยังไม่ผ่านแต่กำลังจะผ่าน 1. เมื่อสัญญาณไฟจราจรรถเป็นสีแดง แต่สัญญาณไฟจราจรคนเดินถนนเป็นสีเขียว คุณต้องหยุดที่เส้นหยุดชั่วคราวหน้าทางม้าลายได้ชั่วคราว และเลี้ยวขวาเฉพาะเมื่อไม่มีคนเดินเท้า หากมีคนที่เพื่อข้ามทางม้าลาย คุณต้องหยุดแม้ว่าไฟจะเป็นสีแดง 2. เมื่อสัญญาณไฟจราจรรถยนต์เป็นสีแดงและสัญญาณคนเดินเท้ายังเป็นสีแดง ผู้ขับขี่ต้องหยุดที่เส้นหยุดชั่วคราวหน้าทางม้าลายชั่วคราว แล้วเลี้ยวขวา 3. เมื่อสัญญาณไฟจราจรรถยนต์เป็นสีเขียวและสัญญาณไฟจราจรคนเดินถนนยังเป็นสีเขียว คุณสามารถเลี้ยวขวาได้หลังจากหยุดชั่วคราวที่หน้าทางม้าลายและหลังจากที่คนเดินเท้าทั้งหมดได้ข้ามไป แล้วเท่านั้น โดยสรุป ถึงแม้ว่าไฟจราจรจะเป็นสีเขียวหรือสีแดงก็ตาม หากมีคนรอที่จะข้ามทางม้าลายอยู่ผู้ขับขี่รถยนตร์ต้องหยุดรถ และดูให้เรียบร้อยว่ามีคนข้ามทางมาลายไปทั้งหมดหรือยัง แล้วถึงขับรถต่อไปได้ การละเมิดกฎนี้จะส่งผลให้มีการปรับ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 60,000วอน, สำหรับรถตู้ 70,000 วอน, สำหรับรถยนต์สองล้อ 40,000 วอน, สำหรับรถจักรยานยนต์ 30,000 วอน, และ ตัดคะแนน 10 คะแนน (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ교통안전공단에 의하면 우회전 교통사고의 치사율이 전체 교통사고보다 치사율이 1.6배나 높은 100건당 2.4명이라고 밝혔다. 7월 12일부터는 보행자가 횡단보도를 통행하고 있거나, 아직 통행 전이지만 곧 통행하려고 하는 사람이 있을 때에도 운전자가 일시정지 해야 한다. 1. 차량 신호등이 적색, 그러나 보행 신호등은 녹색일 때에는 횡단보도 앞 정지선에서 일단 일시정지 후, 보행자가 없을 때에만 우회전이 가능하다. 대기자가 있을 경우 빨간불이더라도 일시정지 해야 한다. 2. 차량 신호등이 적색이고, 보행신호도 적색일 때에는 운전자는 횡단보도 앞 정지선에서 일단 일시정지 후, 우회전할 수 있다. 3. 차량 신호등이 녹색, 보행 신호등도 녹색일 때에는 횡단보도 앞에서 일시정지 후, 보행자가 모두 횡단을 마친 후에만 우회전이 가능하다. 한마디로 정리하면 횡단보도 신호가 녹색이든 적색이든 일시정지, 보행자가 대기 중이어도 일시정시, 완전히 건넌 후 주행가능 하다. 이를 어길 시에는 승용차 6만 원, 승합차 7만 원, 이륜차 4만 원, 자전거 3만 원의 범칙금이 부과되며 벌점 10점이 부과된다.
  • 태국어
  2022-06-28
 • กฏหมายจราจรว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะที่ผิดกฏหมาย
  มาดูกฏหมายจราจรทางรถยนต์ที่ผิดกฏหมายที่กรมการขนส่งบังคับใช้อย่างเข้มงวดเป็นเวลา 1เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน กันเถอะ ข้อบังคับรถยนต์ที่ผิดกฏหมาย 7 กรณี 1.รถที่ไม่ได้จดทะเบียน : รถที่ไม่ได้จดทะเบียนหมายถึงรถที่มีการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียน หรือรถที่ถูกนำมาใช้แม้ว่าการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกหรือพ้นระยะเวลาใบอนุญาตแล้ว บุคคลที่ถูกจับได้ว่าขับรถโดยไม่ได้จดทะเบียนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน 2. รถที่ไม่ได้ตรวจสภาพตามระยะและสภาพโดยรวม : รถที่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพอายุการใช้งาน หากถูกตรวจพบหลังจากผ่านไป 1 ปี อาจถูกระงับการใช้งานหรือ จำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 3. การขับรถผิดกฏหมายของบุคคลอื่น : การกระทำผิดกฏหมายในการขับขี่รถในนามของผู้อื่นโดยทั่วไปเรียกว่า “การขับรถปืนใหญ่” โดยใช้กับการขับขี่รถที่ครอบครองโดยมิชอบโดยกฏหมาย ของบุคคลอื่น เช่น คนเร่ร่อน หรือคนต่างด้าว ที่เสียชีวิต หรือรถที่มีการใช้งานอยู่ถึงแม้ว่าจะถูกระงับให้หยุดการดำเนินการ หรือยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว กรณีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 4. การละเลยโดยไม่ได้รับอนุญาติ : หากรถถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลานานในสถานที่ของผู้อื่น หรือในพื้นที่อื่น เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สารถแจ้งความโดยผิดกฏหมายได้ โดยมีโทษไม่เกิน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 5. การปรับแต่งที่ผิดกฏหมายและการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย : การละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยหรือการปรับแต่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนอะไหล่รถไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 6. ไม่มีประกันภาคบังคับ : หากเจ้าของรถไม่มีประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 7. รถ 2 ล้อที่ไม่ได้รายงาน : หากไม่ติดป้ายทะเบียนขณะขับขี่ยานพาหนะ 2 ล้อ หรือหากป้ายทะเบียนได้รับความเสียหายโดยเจตนา จะถูกปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน หรือไม่เกิน 3 ล้านวอน (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ 5월 23일부터 6월 22일 한 달 동안 국토교통부에서 집중 단속하고 있는 불법자동차 교통법규를 알아보자. 불법자동차 단속 7가지 경우 1. 무등록 자동차: 무등록 자동차란 번호판을 변조하여 부착한 경우 또는 말소 등록된 후에도 운행을 한다거나 임시운행 허가 기간이 지났지만 운행을 하는 경우를 말하며 무등록 자동차로 단속에 걸렸을 시 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금이 부과된다. 2.정기검사 및 종합검사 미필 자동차: 유효기간 경과 후 자동차 검사를 받지 않은 자동차도 단속에 걸릴 수 있는데 1년이 경과 되면 운행정지 처분 및 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금과 함께 직권 말소가 된다. 3. 타인 명의 자동차 불법운행: 타인 명의에 자동차를 불법운행하는 행위는 흔히 말하는 '대포차 운행'이다. 노숙자 명의 차, 사망한 외국인 명의 차 등 타인의 명의인 차를 부당하게 점유하여 운행을 하는 차량이거나 운행 정지 명령 처분 내역이 등록 원부에 등재 되었지만 운행을 하는 차를 운행하는 경우가 해당 된다. 이는 1년 이하의 징역 또는 1천 만원 이하의 벌금이다. 4. 무단 방치 : 타당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 장소 또는 다른 구역에 장기간 차량을 방치할 경우 도로법규 상 불법 신고가 가능하며 단속되었을 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 벌금이다. 5. 불법 튜닝 및 안전기준 위반: 안전기준을 위반하는 행위, 임의로 승인되지 않은 튜닝 시 자동차 안전기준, 부품 기준에 맞지 않기 때문에 이 또한 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금이 발생한다. 6. 의무 보험 미가입: 차주라면 필수 가입해야 하는 자동차 의무 보험에 가입하지 않은 경우도 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이다. 7.미 사용 신고 이륜차: 이륜차 운행시 번호판을 부착하지 않는다거나 고의로 번호판을 훼손한 경우 모두 100만원 이하 또는 300만원 이하 과태료가 부과된다.
  • 태국어
  2022-06-21
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอาการอาหารเป็นพิษและวิธีการจัดการกับมัน!
  ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนอากาศจะร้อนมาก ฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นฤดูร้อนจริงๆ ดังนั้นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายตามฤดูกาลคือโรค “อาหารเป็นพิษ” (식중독) เนื่องจากอาหารที่เสียง่าย เพราะอุณภูมิสูงและความชื้นสูง อาหารเป็นพิษ เป็นภาวะที่พิษสร้างขึ้นในร่างกายจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน สาเหตุที่อาหารเป็นพิษพบได้บ่อยในฤดูร้อนก็คือ อาหารจะเน่าเสียอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากอากาศที่ร้อน เมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่นๆ ทำให้เป็นพิษได้ง่ายขึ้น หากคุณมีอาการอาหารเป็นพิษ ระยะฟักตัวจะเร็วกว่าที่คาด และอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดภายใน 1-2 วัน หรือ 2-3 วัน อาการทั่วไปได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย ขาดน้ำ ง่วง หนาวสั่น และปวดศรีษระ เพื่อรับมือกับอาการอาหารเป็นพิษนั้น ควรดื่มน้ำทันที แต่ควรดื่มเป็น น้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำ เนื่องจากการปวดท้องหรือท้องร่วงบ่อยๆ วิธีแรกในการป้องกันอาการ อาหารเป็นพิษคือการจัดการกับอาหาร โดยเมื่อเตรียมอาหารแล้วให้บริโภคอย่างรวดเร็ว หรือบริโภคทันทีหลังจากที่ซื้อ หรือนำเข้าตู้เย็นในทันที ข้อที่ 2 การล้างมืออย่างสะอาด การล้างมือไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นนพิษเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ถึง 70% อีกด้วย ข้อที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในห้องครัว เครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร ควรหมั่นทำความสะอาดและใช้อย่างถูกสุขลักษณะ (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ6월 중순 날씨가 무척이나 더워진 것 같아 이젠 정말 여름이라고 할 수 있을 정도다. 고온다습한 계절로 음식물이 쉽게 상할 수 있는 여름과 같은 계절에 쉽게 걸릴 수 있는 질병이 바로 "식중독"이다. 식중독이란 오염된 음식을 먹고 몸 안에 독이 생기는 증상을 말한다. 여름철 식중독이 많은 이유는 다른 계절에 비해 더운 날씨로 인하여 식품이 빨리 부패해 독성이 생기기 쉬운 상태가 되기 때문이다. 식중독에 걸리게 되면 잠복기가 생각보다 빨라 빠르면 1~2일 혹은 2~3일 내에 증상이 나타나며 대표적인 증상으로는 복통, 구토, 설사, 탈수, 무기력함, 오한, 두통 등이 있다. 식중독 대처방법으로는 바로 수분 섭취를 해주는 것이 좋은데 물이나 이온 음료와 같은 수분을 섭취하는 것이 좋다. 식중독에 걸리면 배탈이나 설사를 자주 하게 되어 생길 수 있는 탈수 증상 때문에 반드시 수분 섭취에 신경을 써야 한다. 식중독 예방법으로는 첫째, 음식물 관리다. 음식을 조리할 경우 빠르게 섭취하는 것이 좋으며 음식물을 구입하고 나서 바로 섭취하거나 냉장보관을 해야 한다. 둘째, 철저한 손 씻기이다. 손 씻기는 식중독뿐만 아니라 여러 질병을 70% 이상 예방해준다. 셋째, 주방의 환경관리다. 음식물을 손질하는 조리도구는 위생적으로 사용하여야 한다.
  • 태국어
  2022-06-03
비밀번호 :