• 최종편집 2022-06-29(수)

태국어
Home >  태국어

실시간뉴스

실시간 태국어 기사

 • กฏหมายจราจรว่าด้วยการควบคุมยานพาหนะที่ผิดกฏหมาย
  มาดูกฏหมายจราจรทางรถยนต์ที่ผิดกฏหมายที่กรมการขนส่งบังคับใช้อย่างเข้มงวดเป็นเวลา 1เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 มิถุนายน กันเถอะ ข้อบังคับรถยนต์ที่ผิดกฏหมาย 7 กรณี 1.รถที่ไม่ได้จดทะเบียน : รถที่ไม่ได้จดทะเบียนหมายถึงรถที่มีการปลอมแปลงแผ่นป้ายทะเบียน หรือรถที่ถูกนำมาใช้แม้ว่าการลงทะเบียนจะถูกยกเลิกหรือพ้นระยะเวลาใบอนุญาตแล้ว บุคคลที่ถูกจับได้ว่าขับรถโดยไม่ได้จดทะเบียนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2ปี หรือปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน 2. รถที่ไม่ได้ตรวจสภาพตามระยะและสภาพโดยรวม : รถที่ไม่ได้ตรวจสอบสภาพอายุการใช้งาน หากถูกตรวจพบหลังจากผ่านไป 1 ปี อาจถูกระงับการใช้งานหรือ จำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 3. การขับรถผิดกฏหมายของบุคคลอื่น : การกระทำผิดกฏหมายในการขับขี่รถในนามของผู้อื่นโดยทั่วไปเรียกว่า “การขับรถปืนใหญ่” โดยใช้กับการขับขี่รถที่ครอบครองโดยมิชอบโดยกฏหมาย ของบุคคลอื่น เช่น คนเร่ร่อน หรือคนต่างด้าว ที่เสียชีวิต หรือรถที่มีการใช้งานอยู่ถึงแม้ว่าจะถูกระงับให้หยุดการดำเนินการ หรือยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว กรณีนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 4. การละเลยโดยไม่ได้รับอนุญาติ : หากรถถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลเป็นเวลานานในสถานที่ของผู้อื่น หรือในพื้นที่อื่น เป็นเวลานานกว่า 2 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร สารถแจ้งความโดยผิดกฏหมายได้ โดยมีโทษไม่เกิน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 5. การปรับแต่งที่ผิดกฏหมายและการละเมิดมาตรฐานความปลอดภัย : การละเมิดมาตรฐานความปลอดภัยหรือการปรับแต่งรถโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนอะไหล่รถไม่เป็นไปตามมาตรฐาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 6. ไม่มีประกันภาคบังคับ : หากเจ้าของรถไม่มีประกันภัยรถภาคบังคับ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10 ล้านวอน 7. รถ 2 ล้อที่ไม่ได้รายงาน : หากไม่ติดป้ายทะเบียนขณะขับขี่ยานพาหนะ 2 ล้อ หรือหากป้ายทะเบียนได้รับความเสียหายโดยเจตนา จะถูกปรับไม่เกิน 1 ล้านวอน หรือไม่เกิน 3 ล้านวอน (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ 5월 23일부터 6월 22일 한 달 동안 국토교통부에서 집중 단속하고 있는 불법자동차 교통법규를 알아보자. 불법자동차 단속 7가지 경우 1. 무등록 자동차: 무등록 자동차란 번호판을 변조하여 부착한 경우 또는 말소 등록된 후에도 운행을 한다거나 임시운행 허가 기간이 지났지만 운행을 하는 경우를 말하며 무등록 자동차로 단속에 걸렸을 시 2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금이 부과된다. 2.정기검사 및 종합검사 미필 자동차: 유효기간 경과 후 자동차 검사를 받지 않은 자동차도 단속에 걸릴 수 있는데 1년이 경과 되면 운행정지 처분 및 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금과 함께 직권 말소가 된다. 3. 타인 명의 자동차 불법운행: 타인 명의에 자동차를 불법운행하는 행위는 흔히 말하는 '대포차 운행'이다. 노숙자 명의 차, 사망한 외국인 명의 차 등 타인의 명의인 차를 부당하게 점유하여 운행을 하는 차량이거나 운행 정지 명령 처분 내역이 등록 원부에 등재 되었지만 운행을 하는 차를 운행하는 경우가 해당 된다. 이는 1년 이하의 징역 또는 1천 만원 이하의 벌금이다. 4. 무단 방치 : 타당한 사유 없이 2개월 이상 타인의 장소 또는 다른 구역에 장기간 차량을 방치할 경우 도로법규 상 불법 신고가 가능하며 단속되었을 시 1년 이하의 징역 또는 1천만원 벌금이다. 5. 불법 튜닝 및 안전기준 위반: 안전기준을 위반하는 행위, 임의로 승인되지 않은 튜닝 시 자동차 안전기준, 부품 기준에 맞지 않기 때문에 이 또한 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금이 발생한다. 6. 의무 보험 미가입: 차주라면 필수 가입해야 하는 자동차 의무 보험에 가입하지 않은 경우도 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금이다. 7.미 사용 신고 이륜차: 이륜차 운행시 번호판을 부착하지 않는다거나 고의로 번호판을 훼손한 경우 모두 100만원 이하 또는 300만원 이하 과태료가 부과된다.
  • 태국어
  2022-06-21
 • เรียนรู้เกี่ยวกับอาการอาหารเป็นพิษและวิธีการจัดการกับมัน!
  ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนอากาศจะร้อนมาก ฉะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นฤดูร้อนจริงๆ ดังนั้นโรคที่เกิดขึ้นได้ง่ายตามฤดูกาลคือโรค “อาหารเป็นพิษ” (식중독) เนื่องจากอาหารที่เสียง่าย เพราะอุณภูมิสูงและความชื้นสูง อาหารเป็นพิษ เป็นภาวะที่พิษสร้างขึ้นในร่างกายจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อน สาเหตุที่อาหารเป็นพิษพบได้บ่อยในฤดูร้อนก็คือ อาหารจะเน่าเสียอย่างรวดเร็วเนื่องมาจากอากาศที่ร้อน เมื่อเทียบกับฤดูกาลอื่นๆ ทำให้เป็นพิษได้ง่ายขึ้น หากคุณมีอาการอาหารเป็นพิษ ระยะฟักตัวจะเร็วกว่าที่คาด และอาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดภายใน 1-2 วัน หรือ 2-3 วัน อาการทั่วไปได้แก่ ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสีย ขาดน้ำ ง่วง หนาวสั่น และปวดศรีษระ เพื่อรับมือกับอาการอาหารเป็นพิษนั้น ควรดื่มน้ำทันที แต่ควรดื่มเป็น น้ำเปล่า หรือเครื่องดื่มเกลือแร่ เพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำ เนื่องจากการปวดท้องหรือท้องร่วงบ่อยๆ วิธีแรกในการป้องกันอาการ อาหารเป็นพิษคือการจัดการกับอาหาร โดยเมื่อเตรียมอาหารแล้วให้บริโภคอย่างรวดเร็ว หรือบริโภคทันทีหลังจากที่ซื้อ หรือนำเข้าตู้เย็นในทันที ข้อที่ 2 การล้างมืออย่างสะอาด การล้างมือไม่เพียงแค่ช่วยป้องกันโรคอาหารเป็นนพิษเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ถึง 70% อีกด้วย ข้อที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในห้องครัว เครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร ควรหมั่นทำความสะอาดและใช้อย่างถูกสุขลักษณะ (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ6월 중순 날씨가 무척이나 더워진 것 같아 이젠 정말 여름이라고 할 수 있을 정도다. 고온다습한 계절로 음식물이 쉽게 상할 수 있는 여름과 같은 계절에 쉽게 걸릴 수 있는 질병이 바로 "식중독"이다. 식중독이란 오염된 음식을 먹고 몸 안에 독이 생기는 증상을 말한다. 여름철 식중독이 많은 이유는 다른 계절에 비해 더운 날씨로 인하여 식품이 빨리 부패해 독성이 생기기 쉬운 상태가 되기 때문이다. 식중독에 걸리게 되면 잠복기가 생각보다 빨라 빠르면 1~2일 혹은 2~3일 내에 증상이 나타나며 대표적인 증상으로는 복통, 구토, 설사, 탈수, 무기력함, 오한, 두통 등이 있다. 식중독 대처방법으로는 바로 수분 섭취를 해주는 것이 좋은데 물이나 이온 음료와 같은 수분을 섭취하는 것이 좋다. 식중독에 걸리면 배탈이나 설사를 자주 하게 되어 생길 수 있는 탈수 증상 때문에 반드시 수분 섭취에 신경을 써야 한다. 식중독 예방법으로는 첫째, 음식물 관리다. 음식을 조리할 경우 빠르게 섭취하는 것이 좋으며 음식물을 구입하고 나서 바로 섭취하거나 냉장보관을 해야 한다. 둘째, 철저한 손 씻기이다. 손 씻기는 식중독뿐만 아니라 여러 질병을 70% 이상 예방해준다. 셋째, 주방의 환경관리다. 음식물을 손질하는 조리도구는 위생적으로 사용하여야 한다.
  • 태국어
  2022-06-03
 • วันที่ 6 มิถุนายน วันที่ระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ(현충일)
  ในวันที่ 6 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงจิตวิญญาณแห่งความรักชาติ และบุญกุศลของวิญญาณวีรบุรุษ และทหารที่เสียชีวิตจากการต่อสู้เพื่อประเทศชาติ เป็นการรำลึกถึงการเสียสละอันสูงส่งของทหารเกาหลีที่เสียชีวิตในสงครามเกาหลีตลอดจนการเสียสละของนักสู้เพื่ออิสระภาพ เช่น ดร. ยุนบงกิล (윤봉길의사) และ วีระบุรุษ ยูกวันซุน (유관순) ชื่อของวันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาตินั้น มีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1707 เพื่อรำลึกถึงคุณความดีของนายพล อีซุนซิน (이순신) และวันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ เป็นวันที่ระลึกถึงการเสียสละอันสูงส่งของผู้พลีชีพที่สละชีวิต เพื่อประเทศชาติและประชาชน ในวันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ เวลา 10.00น. จะมีการเปิดเสียงไซเรนทั่วประเทศเป็นเวลา 1นาที เพื่อไว้อาลัยและ ระลึกถึงการเสียสละอันสูงส่งและล้ำค่า ของผู้พลีชีพและวีรบุรุษของประเทศ อีกวีธีหนึ่งในการรำลึกถึง วันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ คือการยกธงชาติขึ้นหน้าบ้านเพื่อแสดงความไว้อาลัย โดยทั่วไปธงชาติจะชักขึ้นจนแตะปลายเสา แต่ในวันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ ธงจะถูกลดระดับความยาวลงและชักขึ้นในแนวตรง หากไม่สามารถแขวนเสาธงทั้งหมดได้ ควรแขวนให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ให้แตะพื้น ในปี ค.ศ.1982 วันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันครบรอบทางกฎหมายที่ควรรำลึกถึงผู้พลีชีพที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ ดังนั้น วันระลึกถึงบุคคลที่สละชีพเพื่อชาติ วันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปี คือวันที่ควรตระหนักถึง การระลึกถึงวิญญาณของวีรบุรุษที่รักชาติและผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความเป็นอิสระและการปกป้องประเทศชาติเกาหลี (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ매년 6월 6일 현충일에는 나라를 위해 싸우다 돌아가신 호국영령 및 전몰장병의 호국정신과 위훈을 추모하는 기념일이다. 한국전쟁에서 전사한 국군 장병은 물론 윤봉길 의사, 유관순 열사와 같이 일제강점기 조국을 되찾기 위해 독립운동을 펼치다 순국하신 독립투사에 대한 숭고한 희생도 기리고 있다. 최초의 현충일 명칭의 유래는 1707년 이순신 장군의 충열을 기리기 위해 세운 '현충사'에서 유래 되었다. 현충일 오전 10시에는 전국에서 울리는 사이렌 소리에 맞춰 1분간 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기리며 묵념을 한다. 현충일을 기리는 또 다른 방법은 바로 조의를 표하는 마음을 담아 집 앞에 태극기 조기 게양을 실천하는 일이다. 국기 게양은 일반적으로 태극기를 깃봉 끝에 닿도록 게양하는 것이 원칙이다. 하지만 현충일이나 조의를 표하는 날에는 국기 깃면 세로 길이만큼 내려서 게양합니다. 이렇게 게양하는 것을 조기라고 하는데 완전한 조기를 달 수 없는 경우 바닥 등에 닿지 않도록 최대한 내려서 달아야 한다. 지난 1982년 법정기념일로 지정된 현충일은 나라를 위해 희생하신 순국선열을 기리는 날로 기억되어야 하는 날이다. 6월 6일 현충일, 대한민국의 독립과 수호를 위해 민주화와 번영을 위해 희생하신 호국영령들의 넋을 기리며, 새로운 각오를 다져보는 날이 되길 바란다.
  • 태국어
  2022-06-02
 • เคล็ดลับไลฟ์สไตล์หน้ารู้
  1. เทโค้กลงในชักโครก แล้วปล่อยทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากนั้นจึงกดน้ำ ช่วยให้ชักโครกสะอาด 2. ใส่พริกหรือ กระเทียม ลงในข้าวสาร จะช่วยป้องกันแมลง 3. หากคุณหมึกติดมือ คุณสามารถใช้เปลือกส้ม ล้างออกได้ 4. หากคุณใส่โซจูที่เปิดฝาทิ้งไว้ในตู้เย็น กลิ่นของตู้เย็นจะหายไป 5. ใช้ช้อนจุ่มน้ำร้อนซักครู่ แล้วคนในน้ำผึ้งช่วยให้น้ำผึ้งละลาย 6. หากใส่น้ำมันลงในตะปูที่ตอกไว้กับผนัง มันจะหลุดออกอย่างง่ายดายราวกับโกหก 7. บดกระเทียมแล้วผสมกับน้ำ หลังจากนั้นใช้พรมลงบนดอกไม้ที่ปลูกไว้ ช่วยให้ดอกไม้บาน 8. ถุงเท้าสีขาวที่สวมมาเป็นเวลานานจนสีหมอง ให้นำเปลือกมะนาว 2 ชิ้น เติมลงไปขณะซัก ช่วยให้ถุงเท้าขาวขึ้น 9. ใส่เปลือกใข่ที่บดแล้วและน้ำลงไปในขวดเก็บความร้อน แล้วเขย่าเพื่อทำความสะอาดขวดเก็บความร้อน 10. หากคุณต้องการกำจัดกลิ่นของถังขยะ ให้วางหนังสือพิมพ์ หลายๆแผ่นที่ด้านล่าง แล้งพ่นด้วยสารฝอกขาวเพื่อขจัดกลิ่น 11. หากกระจกห้องน้ำมีฝ้า ให้ล้างด้วยสบู่เหลวแล้วเช็ดออกด้วยผ้าขนหนูแห้ง 12. ฝุ่นบนเสื้อผ้าสีดำ สามารถขจัดออกได้ด้วยฟองน้ำ 13. อาการสะอึกจะหยุดเมื่อคุณดึงลิ้น และกระตุ้นเส้นประสาท 14. หากท่อระบายน้ำในอพาร์ท์เม้นท์อุดตัน ให้ใส่เกลือหยาบ 1 กำมือ ลงไปแล้วเทน้ำร้อนตาม จะทำให้ท่อสะอาด 15. คราบหมึกบนเสื้อผ้าสามารถขจัดออกได้โดยการแช่ไว้ในน้ำนมทิ้งไว้ 1 คืน แล้วซักตามปกติ (한국어 번역) 1. 김빠진 콜라를 변기통에 붓고 30분 후 물을 내리면 변기 속이 깨끗해집니다. 2. 쌀 안에 고추나 마늘을 넣어두면 쌀벌레가 생기지 않습니다. 3. 손에 잉크가 묻으면 귤껍질의 즙을 이용해 지울 수 있습니다. 4. 냉장고에 소주 뚜껑을 열어 넣어 놓으면 냉장고 냄새가 사라집니다. 5. 숟가락을 뜨거운 물에 담갔다가 뺀 후 꿀을 뜨면 깔끔하게 퍼집니다. 6. 벽에 못을 박을 때 못에 기름칠을 하면 거짓말처럼 잘 들어갑니다. 7. 마늘을 으깨서 물 반컵 정도에 함께 섞어 시든 화분에 뿌려주면 꽃이 활짝 핍니다. 8. 흰색 면양말이 오래 신어 본래의 색을 찾을 수 없을 때는 레몬 껍질을 2조각 넣어주면 새하얗게 됩니다. 9. 보온병에 잘게 부순 달걀껍질과 물을 넣어 흔들어주면 보온병이 깨끗이 청소됩니다. 10. 쓰레기통의 냄새를 제거하고 싶다면 밑바닥에 신문지를 여러 장 겹쳐 깔아놓고 표백제를 뿌려두면 냄새가 사라 집니다. 11. 욕실 거울에 김이 서렸을 때 거울에 비누칠을 한 뒤 마른 수건으로 닦아내면 김이 서리지 않습니다. 12. 검은 옷에 묻은 먼지는 스펀지로 제거할 수 있습니다. 13. 딸꾹질은 혀를 잡아당겨 신경에 자극을 주면 멈추게 됩니다. 14. 아파트 하수구는 막히면 거친 소금을 한 주먹 넣고 뜨거운 물을 부으면 뚫립니다. 15. 옷에 묻은 잉크의 얼룩은 하룻밤 동안 우유에 담가 두었다가 빨면 깨끗이 없어집니다.
  • 태국어
  2022-05-31
 • “คุณแม่คะ โทรศัพท์ของหนูพัง” อาจจะเป็นการหลอกลวงผ่านข้อความ (ฟิชชิ่งเมสเซนเจอร์)
  แม้ว่าจำนวนการหลอกลวงทางผ่านเสียงทางโทรศัพท์(ว้อยส์ฟิชชิ่ง) จะลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีการแสดงให้เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก การหลอกลวงผ่านข้อความ (ฟิชชิ่งเมสเซนเจอร์) ซึ่งเป็นเทคนิคทางอาญารูปแบบใหม่นั้นเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จำนวนความเสียหายของการหลอกลวงผ่านข้อความ (ฟิชชิ่งเมสเซนเจอร์) 61.8 พันล้านวอน จากปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 99.1 พันล้านวอน โดยเพิ่มขึ้น 165.7% คิดเป็น 58.9% ของประเภทความเสียหายจากการหลอกลวงผ่านข้อความ (ฟิชชิ่งเมสเซนเจอร์) ดังนั้น จึงมีการกำชับให้ประชาชนให้ประชาชนระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันหลอกลวงทางผ่านเสียงทางโทรศัพท์(ว้อยส์ฟิชชิ่ง) และการหลอกลวงผ่านข้อความ (ฟิชชิ่งเมสเซนเจอร์) วิธีการป้องกันหลอกลวงทางผ่านเสียงทางโทรศัพท์(ว้อยส์ฟิชชิ่ง) 1. ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่าตอบคำถามหากมีการขอหมายเลขบัญชี หมายเลขบัตร หรือข้อมูลธนาคาร ทางอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ ด้วยเหตุผล เช่น การรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล หรือ การมีส่วนร่วมในคดีอาญา เป็นต้น 2. หากคุณถูกล่อลวงให้ใช้ตู้เอทีเอ็มในการคืนภาษี ชำระเบี้ยประกัน ฯลฯ หรือเพื่อใช้มาตรการด้านความปลอดภัย คุณจะต้องไม่หลงเชื่อ 3. เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสำหรับการลักพาตัวเด็กด้วยว้อยส์ฟิชชิ่ง ขอแนะนำให้มีการบันทึกข้อมูลการติดต่อของเพื่อน ครู และญาติ ของบุตรหลานของคุณเอาไว้ล่วงหน้า 4. เมื่อไม่นานมานี้ มีหลายกรณีในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลธุรกรรมทางการเงินล่วงหน้า ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลการโทร ข้อความตัวอักษร และผู้ส่งข้อความทางอินเตอร์เน็ตด้วย 5.หากคุณถูกฉ้อโกงจากว้อยส์ฟิชชิ่ง คุณต้องขอระงับการชำระเงินไปยังบัญชีที่ฉ้อโกงทันทีผ่าน คอลเซ็นเตอร์ 112 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือคอลเซ็นเตอร์ของบริษัททางการเงิน (ธนาคาร) 6. หากข้อมูลธุระกรรมทางการเงินของคุณรั่วไหล จะต้องถูกยกเลิก หรือทำลายทันที 7. คุณต้องไม่โอน สมุดบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต ไปให้บุคคลอื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ หากคุณโอนย้าย คุณอาจจะถูกลงโทษทางอาญาสำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ 8. แม้ว่าคุณจะสมัครใช้งาน ระบบหมายเลขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเทเลแบงค์กิ้ง (Telebanking) ก็สามารถจัดการหมายเลขผู้โทรผ่านการแลกเปลี่ยนทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้นมิจฉาชีพจึงบอกกับเหยื่อว่า “ไม่ต้องกังวล ไม่มีใครสามารถใช้ เทเลแบงค์กิ้ง (Telebanking) ได้ ยกเว้นคุณที่สมัครใช้งานระบบตัวเลข” ดังนั้น อย่าหลงกลคำพูดนี้ 9. ในกรณีของเว็บไซต์ฟิชชิ่งข้อความจะไม่ใช่ที่อยู่ปกติ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่า เป็นเว็บไซต์ของ บริษัททางการเงิน หรือหน่วยงานสาธารณะที่ได้รับทางข้อความหรืออีเมลล์ เป็นที่อยู่ที่ถูกต้อง ผ่านการค้นหาทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี้ หากมีการขอเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว หรือแจ้งว่าโทรศัพท์มือถือพัง ซึ่งเป็นไปได้ยาก อาจจะเป็นว้อยส์ฟิชชิ่ง ดังนั้นคุณควรระมัดระวังให้มากขึ้น และยุติการสนทนา (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ최근 몇 년간 보이스피싱 관련 사기피해는 감소하는 추세를 보이고 있지만, 신종 범죄수법인 메신저피싱으로 인한 피해는 매년 증가하고 있는 것으로 나타났다. 특히 작년 메신저피싱 피해액은 전년대비 618억 원이 늘어난 991억 원으로 165.7%가 급증했고, 보이스피싱 피해 유형 중 58.9%를 차지했다. 이에 보이스피싱과 메신저피싱을 예방할 수 있도록 국민들에 각별한 주의를 바란다고 당부했다. 보이스피싱 예방요령 1. 어떠한 이유로든 전화를 통해 개인정보 유출, 범죄사건 연루 등을 이유로 계좌번호, 카드번호, 인터넷뱅킹 정보를 묻거나 인터넷 사이트에 입력을 요구하는 경우 절대 응하지 말아야 한다. 2. 현금지급기를 이용하여 세금, 보험료 등을 환급해 준다거나 계좌 안전조치를 취해주겠다면서 현금지급기로 유인하는 경우 절대로 응하지 말아야 한다. 3. 자녀납치 보이스피싱 대비를 위해 평소 자녀의 친구, 선생님, 인척 등의 연락처를 미리 확보해 놓는 것이 좋다. 4. 최근 개인, 금융거래정보를 미리 알고 접근하는 경우가 많으므로 전화, 문자메시지, 인터넷메신저 내용의 진위를 반드시 확인해야 한다. 5. 보이스피싱을 당한 경우 경찰청 112콜센터 또는 금융회사 콜센터를 통해 신속히 사기계좌에 대해 지급정지를 요청해야 한다. 6. 유출된 금융거래정보는 즉시 해지하거나 폐기해야 한다. 7. 통장이나 체크카드 등 어떠한 경우에도 타인에게 양도하지 말아야 한다. 양도할 경우 전자금융거래법 위반으로 형사처벌을 받을 수 있다. 8. 텔레뱅킹 사전지정번호제에 가입되었다 하더라도 인터넷 교환기를 통해 발신번호 조작이 가능하므로, 사기범들이 피해자들에게 “사전지정번호제에 가입한 본인 외에는 어느 누구도 텔레뱅킹을 이용하지 못하니 안심하라”라고 하는 말에 현혹되지 말아야 한다. 9. 피싱사이트의 경우 정상적인 주소가 아니므로 문자메시지, 이메일 등으로 수신된 금융회사 및 공공기관의 홈페이지는 반드시 인터넷 검색 등을 통해 정확한 주소인지를 확인해 본다. 이외에도 문자로 금전·개인정보 요구 시, 핸드폰 고장, 분실 등의 사유로 연락이 어렵다고 하면 보이스피싱이 의심되므로 더욱 더 주의하여 메시지 대화를 중단해야 한다.
  • 태국어
  2022-05-31
 • หากมีข้อสงสัยในการใช้ชีวิตที่เกาหลี กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ (1577-1366)
  กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว(여성가족부) กล่าวว่า จากการตรวจสอบประสิทธิภาพ การให้คำปรึกษาของ ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ (다누리콜센터) เพื่อตอบสนองการฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการใช้บริการจาก ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ ในปี ค.ศ.2021 นั้น เพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อนหน้า และจำนวนกรณีการให้คำปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ ให้บริการที่ปรึกษากับผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเป็นภาษาบ้านเกิด (ทั้งหมด 13 ภาษา รวมภาษาเกาหลี) ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเกาหลี และช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัย แก่ครอบครัวหลากวัฒธรรม และสตรีที่ย้ายถิ่นฐานโดยการแต่งงาน เมื่อดูเนื้อหาการให้คำปรึกษา ในปี ค.ศ. 2021 จากทั้งหมด 198,000 กรณี ส่วนใหญ่เป็น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ชีวิตในเกาหลี คิดเป็น 74% การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงและความขัดแย้งในชีวิตสมรสและในครอบครัว 38,000 กรณี คิดเป็น 19% และเมื่อไม่นานมานี้ คำถามที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และการให้การปรึกษาสำหรับภาวะซึมเศร้าได้เพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ปี ค.ศ.2020 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การปรึกษาเกี่ยวกับชีวิตประจำวันจึงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่การแปลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรอง การสอบสวนทางระบาดวิทยา ไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือจากภัยภิบัติ และการให้คำปรึกษาด้านจิตใจและอารมณ์ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าที่เกิดจาก การระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ปรึกษาชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งทำงานที่ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ มาประมาณ 8 ปี กล่าวว่า การให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ของเขาเองจะได้ผลมากกว่า โดยการให้คำปรึกษาด้านความขัดแย้งในครอบครัว สามารถแก้ใขได้โดยการสื่อสารผ่านล่าม, ที่ปรึกษาชาวเวียดนามกล่าวว่า เขารู้สึกเหมือนได้รับรางวัลเมื่อเห็นความคิดเห็นขอบคุณจากผู้อพยพจากการแต่งงาน และชาวต่างชาติที่เห็นเอกสารที่แลสำหรับแนวทางการป้องกันไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ผ่านช่องทาง เครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS) คิมซุกจา( 김숙자) ผู้อำนวยการนโยบายครอบครัวของ กระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวกล่าวว่า “ศูนย์ทานูรีคอลเซ็นเตอร์ (다누리콜센터) ให้คำปรึกษาและข้อมูลที่จำเป็น สำหรับการใช้ชีวิตในเกาหลี ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการตั้งถิ่นฐาน ด้วยภาษาถิ่นกำเนิด ด้วยประสบการณ์การย้านถิ่นของที่ปรึกษา” และยังได้กล่าวอีกว่า “เราจะปรับปรุงสภาพการทำงานของที่ปรึกษา และเพิ่มความสามารถในการให้คำปรึกษา เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถป้องกันปัญหาในชีวิตประจำวันที่ครอบครัวหลากวัฒธรรมอาจประสบ เนื่องจากการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒธรรม” (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ여성가족부(장관 정영애)는 코로나19 일상회복을 맞아 다누리콜센터 상담실적을 점검한 결과, 2021년 이용실적은 19만8천건으로 전년 대비 11% 증가했으며 상담건수가 매년 꾸준히 증가하고 있다고 밝혔다. 다누리콜센터는 결혼이민자 출신 상담원들이 출신국 언어(한국어 포함 13개 언어)로 365일 24시간 다문화가족과 이주여성에게 한국생활 상담․정보와 폭력피해 긴급지원 서비스를 제공하고 있다. 2021년 상담내용별로 살펴보면, 총 19만8천건 중 한국생활정보에 대한 상담(14만7천건)이 대부분(74%)이고, 폭력피해 및 부부․가족 갈등에 따른 상담(3만8천건)도 상당수(19%)였으며 최근에는 코로나19 방역 관련 문의와 우울증 상담이 많아졌다. 2020년부터는 코로나19 확산으로 ‘선별검사’, ‘역학조사’ 관련 통역을 비롯하여 재난지원금 신청 안내, 코로나19로 인한 우울 관련 심리․정서 상담에 이르기까지 일상생활과 관련된 상담이 크게 늘어났다. 다누리콜센터 운영 초기부터 8년 정도 근무해온 필리핀 출신 상담원은 가족갈등 상담의 경우 통역을 통한 의사소통만으로 해결되기도 한다면서 본인의 경험을 바탕으로 상담하면 효과가 더욱 크다고 하였고, 베트남 출신 상담원은 본인이 번역한 코로나 관련 방역지침 번역 자료를 사회관계망서비스(SNS)에서 본 결혼이민자와 외국인이 남긴 고맙다는 댓글을 보고 보람을 느꼈다고 했다. 김숙자 여성가족부 가족정책관은 “다누리콜센터는 이주경험이 있는 상담원들이 출신국 언어로 입국초기부터 정착에 이르기까지 한국생활에 필요한 상담․정보를 제공하고 있다.”라며, “다문화가족들이 의사소통이나 문화적 차이로 겪을 수 있는 일상생활에서의 어려움을 미연에 방지할 수 있는 소통창구가 되도록 상담원의 근무여건을 개선하고 상담역량을 높여나가겠다.”라고 밝혔다.
  • 태국어
  2022-05-31
 • ตลาดฮวาซอ(화서시장)
  ตลาดฮวาซอ(화서시장) ตลาดฮวาซอ เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่มากตั้งอยู่ในเมืองซูวอน ใกล้กับถนน มีการจราจรที่สะดวกสบาย ไม่ว่าจะเดินทางมาด้วย รถยนต์ส่วนตัว หรือ ระบบขนส่งสาธารณะ ตลาดฮวาซอ มีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ที่ถูกใจผู้เขียนมากที่สุด คงหนีไม่พ้นกับข้าว ของสด และของกินอร่อยๆ ส ไตล์ตลาดนัดบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็น ของทอดต่างๆ (튀김), ซุนแดเนจัง, ตีนไก่เผ็ด (닭발), ขาหมูตุ๋น(족발), ฮอทดอก, ฯลฯ และที่สำ ค ั ญ ต ล า ด แ ห ่ ง น ี ้ ส ะ อ า ด ม า ก ๆ ร้านต่างๆ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย พ่อค้า แม่ค้าที่นี่ก็อัธยาศัยดี ราคาสินค้าถือว่าย่อมเยา เหมาะกับคุณแม่บ้านที่ต้องไปจ่ายตลาด หาวัตถุดิบ มาทำ ก ั บ ข ้ า ว ใ ห ้ ค ุ ณ ส า ม ี แ ล ะ ล ู ก ๆ หรือจะมาเดินเล่นหาของกินอร่อยๆ แบบสตรีทฟู๊ด ในวันหยุดพักผ่อน ที่นี่ก็เหมาะมากๆ ถ้าคุณแวะมาที่ตลาดฮวาซอง ก็คงไม่พลาดที่จะแวะชมความงามข อง กำ แพงฮ วาซอง ที่อยู่ไกล้ๆ กับตลาดอย่างแน่นอน กำ แพงเมืองฮวาซองเป็นมรดกโลก ทางวัฒธรรม ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคโซซอน ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนี้ อากาศแจ่มใส ใบไม้เขียวชอุ่ม ดอกไม้กำ ลังบานสพรั่ง เป็นอีกหนึ่งแลนค์มาร์ค ที่พลาดไม่ได้ที่ต้องมาถ่ายรูปสวยๆ หากคุณมาเมืองซูวอน ตลาดฮวาซอ ตั้งอยู่ที่ คยองกิโด ซูวอนชิ พัลดัลกู ฮวาซอดง 97-1 (경기도 수원시 팔달구 화서동 97-1) เบอร์โทรศัพท์ 031-241-4578 เปิดให้บริการจ นถึง สี่ทุ่ม หากคุณกำ ลังมองหาตลาดกับข้าวที่สะอาด มีสินค้าหลากหลาย ราคาย่อมเยา และตั้งอยู่ไกล้สถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ บรรยากาศดีๆ ที่นี่เลยค่ะ ตลาดฮวาซอ (화서시장) เมืองซูวอน [취재기자] 시리판 시민기자
  • 태국어
  2022-05-19
 • “นโยบายค่าปรับ 3ประเภท เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม”
  นโยบาย 3ประการ จะถูกบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะบังคับใช้อย่างจริงจังในอนาคต ข้อที่1 ควบคุมการละเมิดกฎจราจรอย่างเข้มงวด สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศว่า จะปราบปรามการละเมิดกฎจราจรอย่างเข้มงวด โดยระดมอุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งรถสายตรวจ และกล้อง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น เนื่องจากการเว้นระยะห่างทางสังคม และความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม การบังคับใช้ยังดำเนินการโดยรถสายตรวจลับ และกล้องที่ซ่อนอยู่ หรืออุปกรณ์บังคับเคลื่อนเพื่อ ปราบปรามยานพาหนะที่ละเมิดกฎจราจรโดยทันที โดยการติดตั้งกล้องในรถโดยสารทั่วไป ขณะนี้กำลังดำเนินการปราบปรามครั้งใหญ่ โดยใช้รถสายตรวจลับ เนื่องจากมีหลายกรณีที่ถูกจับได้ขณะเร่งความเร็ว โดยกล้องวงจรปิด ดังนั้น จึงต้องระมัดระวัง การละเมิดกฎจราจรทั้งหมด เช่นการละเมิดสัญญาณไฟจราจร การละเมิดช่องทางที่กำหนด ข้อที่2 การควบคุมยานพาหนะ 2ล้อ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ยานพาหนะ 2ล้อ ก็จะถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกัน เนื่องจากจำนวนผู้เสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ จะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในเดือนพฤษภาคมของทุกปี และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากกว่า 400 รายทุกปี แต่จำนวนอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ส่งสินค้า กลับเกิดขึ้นสูงมากที่สุด เนื่องจากการขับรถเร็ว และการละเมิดการละเมิดกฎจราจร เป้าหมายของการบังคับใช้ได้แก่ การจราจรบนทางเท้า, การละเมิดสัญญาณไฟจราจร, ละเมิดเส้นทางการจราจร, การไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมเสียงรบกวนที่เกิดจากการดัดแปลงเสียงที่ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการดัดแปลงเสียงที่ผิดกฎหมาย กำหนดให้ต้องแสดงค่าวัดผลการทดสอบเสียงในอากาศของรถจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืน จะถูกปรับไม่เกิน 2ล้านวอน และกล้องวงจรปิดควบคุมเสียงรบกวนจะถูกนำมาใช้ในอนาคต เพื่อสกัดกั้นเสียงของรถจักรยานยนต์ ที่เกิดจากการดัดแปลงเสียงที่ผิดกฎหมาย ข้อที่3 ค่าปรับความประมาทในการรายงานระบบค่าเช่า ระบบรายงานการเช่าที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายการเช่าที่อยู่อาศัย 1ใน 3ฉบับ จะดำเนินการอย่างจริงจัง ตั้งแต่เดือนถัดไปหลังจากพ้นช่วงการแนะนำ 1ปี หากคุณไม่ดำเนินการรายงานหรือรายงานเท็จ จะถูกปรับ 1ล้านวอน ระบบการรายงานค่าเช่า เป็นระบบที่เจ้าของบ้านและผู้เช่ามีหน้าที่รายงานค่าเช่า ระยะเวลาเช่า เงินมัดจำ และรายละเอียดสัญญา ภายใน 30วัน นับจากวันที่ทำสัญญา ในเขตปริมณฑล และเขตมหานคร กรณีที่สัญญาเช่าเกิน 60ล้านวอน สำหรับเงินประกัน และ ค่าเช่าหรือค่าเช่ารายเดือนเกิน 300,000 วอน หากตรงกับข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง คุณก็จะต้องรายงานด้วย (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ5월부터 대대적으로 단속하거나 또는 앞으로 본격적으로 시행되는 세가지 정책을 소개한다. 첫째, 교통법규 위반 집중단속 경찰청은 5월부터 사회적 거리두기 해제와 여행수요증가의 영향으로 통행량이 많은 것을 대비해 암행 순찰차, 무인 카메라 등 모든 장비를 동원해서 집중적으로 교통법규 위반 단속에 나서겠다고 밝혔다. 암행 순찰차를 이용한 단속도 진행한다. 암행순찰차는 일반승용차 내부에 카메라를 장착해서 교통법규를 위반하는 차량을 즉시 단속하는 이동형 단속 장비이다. 현재 암행순찰차를 활용한 대대적인 단속을 벌이고 있기 때문에 단속 카메라가 없는 곳이라고 속도를 올리다가 적발 되는 사례가 많고 신호위반, 지정차로 위반 등 모두 단속대상이라고 하니 주의 해야 한다. 둘째, 이륜차 단속 5월부터 이륜차 역시 집중 단속한다. 오토바이 사망사고가 매년 5월에 가장 자주 발생하는 점과 매년 400명 이상이 오토바이 사고로 사망하고 있지만, 그중 신호 위반에 과속까지 하는 배달 오토바이 사고가 가장 높아 단속을 벌인다고 한다. 단속 대상은 보도 통행, 신호 위반, 안전장구 미착용 중앙선 침범 등이 모두 단속 대상에 해당된다. 특히 불법튜닝으로 인한 소음을 단속한다. 대기 소음 인증 시험결과 값을 오토바이에 의무적으로 표시하게 해서 불법 개조도 막는다고 한다. 만약 이를 위반할 경우 최대 200만원의 과태료를 부과하고 향후 소음단속 cctv를 활용해서 불법 개조로 인한 오토바이 소음을 원천적으로 차단한다. 셋째, 전월세 신고제 과태료 임대차 3법 중 하나인 주택 임대차 신고제가 1년의 계도 기간을 끝내고 다음 달 부터 본격적으로 시행된다. 신고를를 진행하지 않거나 허위 신고를 했을 시 과태료 100만원이 부과 된다. 전월세 신고제는 집주인과 세입자가 임대료, 기간, 보증금, 계약 내용등을 계약일로부터 30일 이내에 계약 내용을 의무적으로 신고하는 제도다. 대상은 수도권과 광역시 등 각 도의 시 지역에서는 임대차 보증금 6천만 원을 초과하거나, 월세 30만 원을 초과하는 계약, 이 중 하나라도 해당된다면 앞으로 반드시 신고해야 한다.
  • 태국어
  2022-05-13
 • ทำไมวันครูจึงต้องเป็นวันที่ 15 พฤษาภาคม?
  วันครูเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อขอบคุณ คุณครูที่ทำงานอย่างหนัก ซึ่งในปี ค.ศ.1994 องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ วันที่ 5 ตุลาคม เป็นวันครูโลก (World Teacher’ Day) ในหลายประเทศ อย่างไรก็ตามในเกาหลี วันที่ 15 พฤษภาคม (10 เมษายน 1397) คือวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เซจงมหาราช ครูของชาติที่ได้ทิ้งความสำเร็จมากมายไว้ให้กับประชาชน ได้ถูกจัดตั้งขึ้นให้เป็นวันครู วันครูครั้งแรกในเกาหลีได้เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.1958 โดยนักเรียนมัธยมสภากาชาดเยาวชน (RCY) ของโรงเรียนมัธยมปลายคังคยอง เมืองนนซาน จังหวัดซุงซองนัมโด ได้เข้าเยี่ยมเหล่าคุณครูที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล หลังจากนั้น ได้ไปเยี่ยมคุณครูที่ปลดเกษียณแล้ว โดยมอบกำลังใจและผ้าเช็ดหน้าให้ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จังหวัดซุงซองนัมโด จึงกำหนดให้วันที่ 21 กันยายน 1963 เป็น “วันครู” และในเดือนตุลาคมปีนั้น สภากาชาดเยาวชนกลาง ได้ขยายงานไปสู่ระดับประเทศ ในการประชุมสภานักเรียนกลางครั้งที่ 13 เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ . 1964 ได้มีการเปลี่ยนจาก “은사의 날” เป็น “스승의 날” และเปลี่ยน วันที่ เป็น วันที่ 26 พฤษภาคม ด้วยเหตุนี้วันที่ 26 พฤษภาคม ปี ค.ศ. 1964 จึงถือได้ว่าเป็น วันครู (스승의 날) ครั้งที่ 1 และในเดือน เมษายน ปีค.ศ.1965 ทั่วประเทศได้กำหนดวันครูเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน ในปี ค.ศ.1965 ได้เปลี่ยนวันครูเป็น วันที่ 15 พฤษภาคม เนื่องจาก เป็นวันคล้ายวันประสูติของกษัตริย์เซจงมหาราช ซึ่งพระองค์เป็นครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเกาหลี ผู้ซึ่งคิดค้นตัวอักษรฮัลกึน และดูแลประชาชน กล่าวได้ว่าจะให้ความเคารพคุณครูราวกับกษัตริย์เซจงมหาราช ในปี ค.ศ.1966 เพลงวันครู “스승의 날 노래” (เขียนโดย 윤석중 เรียบเรียงโดย김대현) ถูกเผยแพร่โดยสื่อและกระจายไปทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ในเดือน มีนาคม ปี ค.ศ. 1973 งาน 교육관련기념행사가 국민교육헌장선포일 (วันที่ 5 เดือนธันวาคม) ได้ถูกรวมเข้าด้วยกันและถูกยกเลิกไป และนำกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ 15 พฤษภาคม ปี ค.ศ.1982 และใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (한국어 번역) 한국다문화뉴스=시리판 시민기자ㅣ스승의 날은 교사의 노고에 감사하는 취지로 만들어진 날로, 여러 나라에서 1994년 유네스코가 설립한 세계 스승의 날(10월 5일)을 세계 교사의 날(World Teachers' Day)로 기념하고 있다. 다만 한국에서는 백성을 위한 수많은 업적을 남긴 민족의 스승, 세종대왕 탄신일인 양력 5월 15일(음력 1397년 4월 10일)을 스승의 날로 제정해 기념하고 있다. 한국에서 처음 스승의날이라고 기념한 것은 1958년 충청남도 논산에 있는 강경고등학교의 청소년 적십자단(RCY) 학생들이 병석에 누워계시던 선생님들을 방문한 것이 시초가 되었다. 그 뒤 퇴직한 선생님들을 찾아가 위문하고 손수건 등을 선물했다. 이를 계기로 충청남도에서는 1963년 9월 21일을 충남 도내 '은사의 날'로 정해 사은 행사로 했고, 그 해 10월 청소년 적십자중앙협의회에서 전국행사로 확대했다. 1964년 5월 제 13차 중앙학생협의회에서 '은사의 날'을 '스승의 날'로 고쳐 불렀고 날짜도 5월 26일로 변경했는데 이것이 바로 제1회 '스승의 날'이라고 볼 수 있다. 그리고 전국적으로 여러 날에 실시되었던 스승의 날을 1965년 4월에 지금의 5월 15일을 스승의 날로 지정했다. 이후 1965년 세종대왕 탄신일인 5월 15일을 스승의날로 변경했다. 한글을 창제해 백성을 두루 살핀 우리민족의 가장 큰 스승이라 생각했기 때문이다. 스승이 세종대왕처럼 존경받는 시대가 됐으면 하는 바람을 담고 있다고 할 수 있다. 1966년 '스승의날 노래'(윤석중 작사, 김대현 작곡)가 보도매체에 의해 보급되고부터 이 행사는 전국으로 확산되었다. 그러나 1973년 3월 교육 관련 기념행사가 국민교육헌장선포일(12월 5일)로 통합되어 폐지됐다가 1982년 5월 15일 부활되어 현재에 이르고 있다.
  • 태국어
  2022-05-10
비밀번호 :