2023.12.06 (수)

 • 맑음동두천 3.4℃
 • 맑음강릉 9.2℃
 • 구름많음서울 4.8℃
 • 박무대전 0.4℃
 • 맑음대구 -0.8℃
 • 맑음울산 2.1℃
 • 박무광주 4.0℃
 • 맑음부산 7.4℃
 • 맑음고창 4.8℃
 • 구름조금제주 11.7℃
 • 구름많음강화 5.3℃
 • 맑음보은 -1.2℃
 • 맑음금산 -2.4℃
 • -강진군 0.6℃
 • 맑음경주시 -1.9℃
 • 구름조금거제 3.5℃
기상청 제공

태국어

“คุณอาจมีความผิดเกี่ยวข้องในคดีอาญา” ที่อ้างตัวว่าโทรจากหน่าวยงานราชการและงานสืบสวน

“형사 사건 연루로 구속될 수 있습니다” 수사기관에서 걸려 온 전화, 변하는 수법

 

สำนักงานสืบสวนแห่งชาติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ “เมื่อเร็วๆ นี้ วิธีการฉ้อโกงทางการเงินทางโทรศัพท์”

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการก่ออาชญากรรมฐานหลอกลวงตัวเองเป็นสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร โดยสัญญาว่าจะให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ปัจจุบันหรือขู่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ คดีอาญาและถูกจับกุมโดยหลอกตัวเองว่าเป็นหน่วยงานสืบสวน เช่น ตำรวจ เป็นต้น

 

ข้อที่1 มีการเปลี่ยนแปลงวิธีที่อาชญากรเข้าหาเหยื่อเป็นอันดับแรก  ก่อนหน้านี้พวกเขาใช้ข้อความจำนวนมากและโทรศัพท์เพื่อเข้าหาเหยื่อ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ พบกรณีการส่งจดหมายปลอมไปยังเหยื่อ

 

ซึ่งรวมถึงข้อความแจ้งว่ารายการที่ไม่เคยซื้อได้รับการชำระเงินไปต่างประเทศแล้ว ข้อความระบุว่าสินเชื่อมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสินเชื่อที่มีอยู่ เป็นต้น

 

ในความเป็นจริง มีกรณีล่าสุดที่อาชญากรส่งจดหมายปลอมโดยอ้างว่าเป็นสถาบันสาธารณะของจังหวัดคยองกี และพยายามส่งไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ และยังมีกรณีที่พวกเขาบุกเข้าไปในอพาร์ตเมนต์และทิ้งของปลอม จดหมายในตู้รับจดหมายของแต่ละครัวเรือน

 

ข้อที่2  กรณีภัยคุกคามและการบังคับใช้ระบบโทรศัพท์มือถือมีเพิ่มมากขึ้น  ล่าสุดนายเอ  นามสมมุติ ชายในวัย 30 ปี ได้รับโทรศัพท์แสดงท่าทีเป็นอัยการว่า “บัญชีของคุณถูกใช้ก่ออาชญากรรมและต้องถูกสอบสวน” จากนั้นเขาก็ติดต่อกลับไปหลังจากได้ยินว่า “จากนี้ไปให้ติดต่อผม” และเงินประมาณ 100 ล้านวอน หายจากบัญชี

 

สาเหตุที่องค์กรอาชญากรรมบังคับให้ใช้ระบบสาธารณะในลักษณะนี้ ก็เนื่องมาจากกระแสความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น และแอปป้องกันไวรัสที่ติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือและฟังก์ชันบล็อกแอปที่เป็นอันตรายที่ดำเนินการโดยสถาบันการเงินและบริษัทโทรคมนาคมก็มี ถูกปิดใช้งานและเหยื่อสามารถถูกโจมตีได้อย่างอิสระผ่านแอปที่เป็นอันตราย มีไว้เพื่อการควบคุม

 

ข้อที่3 จำนวนวิธีที่คุกคามโดยตรงต่อตัวตนของเหยื่อที่ถูกควบคุมโดยกระบวนการนี้กำลังค่อยๆ เพิ่มขึ้น  ในอดีตวิธีการข่มขู่แบบดั้งเดิมคือการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความร่วมมือโดยกล่าวว่า 'ฉันจะให้เงินกู้แก่คุณในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า (ประเภทฉ้อโกงสินเชื่อ)' หรือ 'หากคุณให้ความร่วมมือฉันจะจัดการสอบสวนโดยไม่ต้องกักขัง ( ประเภทการแอบอ้างบุคคลอื่น)' แต่ล่าสุด เหยื่อยังมีกรณีของการคุกคามโดยตรงต่อร่างกายหรือตัวตนอีกด้วย

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า “เราจะสร้างวิดีโอส่งเสริมการขายเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการเหล่านี้และเผยแพร่เป็นโฆษณาบริการสาธารณะ” กล่าวเสริม “คุณสามารถป้องกันความเสียหายได้ด้วยการชมวิดีโอป้องกันความเสียหายที่ผลิตเมื่อปีที่แล้วและอัปโหลดไปยัง แอฟพลิเคชั่นต่างๆ โดยโฆษณาบริการสาธารณะมีกำหนดผลิตและออกอากาศในช่วงครึ่งหลังของปี”  ขอให้ทุกคนมีความสนใจและใส่ใจในเรื่องด้วย

 

 

 

(한국어 번역)

한국다문화뉴스 = 시리판 시민기자ㅣ경찰청 국가수사본부는 “최근 전화금융사기 수법이 다소 변화하고 있다”며 각별한 주의를 당부했다.

 

은행 등 금융기관으로 속이며 현재 이용하는 대출보다 낮은 금리로 대출을 해주겠다고 속이거나, 경찰 등 수사기관으로 속이면서 형사 사건에 연루되어 구속될 수도 있다고 협박하는 범죄의 기본 구조가 바뀔 정도는 아니지만, 수법에 세부적인 변화가 있다는 것이다.

 

첫 번째로, 범죄조직이 피해자에게 처음으로 접근하는 방식에 변화가 있었다. 기존에는 대량 발송 문자, 전화로 피해자에게 접근하는 방식을 사용했으나, 최근에는 가짜 우편물을 피해자에게 발송하는 사례가 발견됐다.

 

산 적이 없는 물건이 해외에서 결제되었다고 알리는 문자, 기존 대출보다 더 낮은 금리로 대출이 가능하다고 알리는 문자 등이다.

 

실제로 최근에는 불상의 범죄조직이 경기도 소속 공공기관으로 속여 가짜 우편물을 작성, 우체국으로 발송 시도한 사례가 있었고, 아파트에 침입해 가짜 우편물을 세대별 우편함에 놓고 가는 사례도 있었다.

 

두 번째로는 휴대전화 공기계를 사용하도록 협박 · 강요하는 사례가 늘었다는 점이다. 최근 30대 남성 A씨는 “당신 계좌가 범행에 이용되었으니 조사를 받아야 한다.”라는 검사 사칭 전화를 받은 뒤, “앞으로 아무것도 없는 공기계를 사서 연락하라”라는 말을 듣고 연락을 계속하다 1억여 원을 뺏겼다.

 

범죄조직이 이렇게 공기계를 사용하도록 강요한 것은 최근 범죄에 대한 국민의 경각심이 높아지며 휴대전화에 설치하는 백신 앱과 금융기관 · 통신사에서 운영 중인 악성 앱 차단 기능을 무력화시키고, 악성 앱을 통해 피해자를 마음대로 통제하기 위해서이다.

 

세 번째로, 이러한 과정을 거쳐 통제된 피해자들의 신상을 직접 위협하는 수법이 점차 증가하고 있다. 그간 ‘더 낮은 금리로 대출해 주겠다(대출사기형)’라거나, ‘협조하면 불구속 수사로 처리하겠다(기관사칭형)’라면서 협조에 대한 대가를 지급하는 것이 기존의 협박 수법이었다면, 최근에는 피해자의 신체 · 신상을 직접 위협하는 사례도 발생하고 있다.

 

경찰청은 “이러한 수법의 변화를 반영해 홍보영상을 만들고, 공익광고로 송출하겠다”며 “하반기 제작, 송출 예정인 공익광고와 함께, 작년에 제작해 유튜브에 올린 피해 예방 영상을 보면 피해를 예방할 수 있으니, 많은 시청을 부탁한다”고 당부했다.