2024.06.04 (화)

 • 맑음동두천 11.8℃
 • 맑음강릉 14.2℃
 • 맑음서울 16.3℃
 • 맑음대전 15.6℃
 • 맑음대구 14.1℃
 • 맑음울산 15.3℃
 • 맑음광주 17.0℃
 • 맑음부산 15.3℃
 • 맑음고창 14.8℃
 • 맑음제주 17.4℃
 • 맑음강화 13.8℃
 • 맑음보은 12.5℃
 • 맑음금산 13.9℃
 • 맑음강진군 15.5℃
 • 맑음경주시 14.6℃
 • 맑음거제 14.4℃
기상청 제공

태국어

ปกป้องสุขภาพระบบทางเดินหายใจในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้วยพืชชนิดพิเศษ

환절기 호흡기 건강 특용작물로 지켜요

 

มาใช้พืชพิเศษป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจและบรรเทาอาการในช่วงการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลกันเถอะ  เราขอแนะนำผลต่อสุขภาพของขิง ดงกุลแร แม๊กมุนดง  ซึ่งดีต่อระบบทางเดินหายใจ

 

ขิงมีรสอุ่นเล็กน้อยและมีรสเผ็ด จึงทำให้ร่างกายอบอุ่น หยุดอาเจียน เสมหะ และไอ และมีฤทธิ์ในการล้างพิษ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งขิงเหมาะที่จะบริโภคเมื่อคุณเป็นหวัด และมีอาการตัวสั่น มีเสมหะ และไอเนื่องจากเป็นหวัด (진저롤) และ(쇼가올) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีรสเผ็ดของขิง มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการไหลเวียนโลหิต และทำให้ความดันโลหิตและอุณหภูมิของร่างกายเป็นปกติ  เป็นการดีที่จะเติมผงขิงในการปรุงอาหารที่บ้าน หรือหั่นหรือหมักกับน้ำตาลแล้วดื่มเป็นชาถ้าย่างหมูกับซอสขิงจะช่วยลดกลิ่นเฉพาะตัว เพิ่มรสชาติ และช่วยย่อยอาหารได้

 

ดงกุลแร(둥굴레) เป็นพืชยืนต้น มีฤทธิ์ในการเติมเต็มของเหลวในร่างกายและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวแห้ง จึงบรรเทาอาการไอแห้ง อุดมไปด้วยส่วนประกอบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

 

การจะดื่มโดยการแช่ในน้ำร้อน แต่คุณสามารถบดเป็นผงทั้งหมดแล้วรับประทานได้โดยเติมลงในอาหาร คุณสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติเผ็ดร้อนอันเป็นเอกลักษณ์ของมันได้โดยการบดเหง้า ที่ต้มแล้วนวดด้วยแป้งแล้วเติม แป้งซูเจบีลงไปในน้ำที่แช่ไว้ใน ดงกุลแร(둥굴레) แล้วต้มนั่นเอง

  

ชื่อแม๊กมุนดงได้รับมาเพราะว่า 'มวลรากมีลักษณะคล้ายกับข้าวบาร์เลย์และไม่ตายแม้ในฤดูหนาว'  มีรสเย็นและหวานเล็กน้อย มีประสิทธิภาพในการป้องกันอาการทางเดินหายใจแห้งและรักษาอาการไอแห้งๆ  ประกอบด้วยส่วนผสมต่างๆ  การลดระดับน้ำตาลในเลือดและคุณสมบัติต้านการอักเสบ

  

เป็นการดีที่จะต้มและดื่มแม๊กมุนดงด้วยส่วนผสมทางยาที่เข้ากันได้  โดยการต้มโสม (인삼) โอมิชา(오미자) และ(맥문동) ด้วยน้ำในอัตราส่วน 1:1:2 ช่วยเติมเต็มพลังงานที่สูญเสียไปและปรับสมดุลได้ มีรสเปรี้ยว เผ็ด และรสชาติกำลังดี

 

 

 

(한국어 번역)

한국다문화뉴스 = 시리판 시민기자ㅣ환절기 호흡기 질환을 예방하고 증상을 완화하는데 특용작물을 이용해보자. 호흡기에 좋은 생강, 둥굴레, 맥문동의 건강 효과와 가정에서 활용할 수 있는 방법을 소개한다.

 

생강은 성질이 약간 따뜻하고 맛은 매워 몸을 따뜻하게 하고 구토, 가래, 기침을 멎게 하며 해독 작용을 한다. 특히 생강은 감기에 걸려 몸이 오들오들 떨리고 추위를 타면서 가래와 기침이 나올 때 섭취하면 좋다. 생강의 매운맛 성분인 진저롤(gingerol)과 쇼가올(shogaol)은 혈액순환을 촉진하고 혈압과 체온을 정상화하는 효능이 좋다. 가정에서 생강가루를 요리에 넣거나, 편 또는 채로 썰어 설탕에 재워 차로 마시면 좋다. 돼지고기에 생강 소스를 더해 구우면 특유의 누린내를 줄일 수 있으며, 풍미도 살고 소화를 돕는다.

 

백합과의 여러해살이 식물인 둥굴레는 몸 안의 진액을 보충하고 건조해진 것을 윤택하게 하는 효능이 있어 마른기침을 멎게 하는 효능이 있는데, 다당류, 알칼로이드, 스테로이드계 사포닌, 플라보노이드, 리그닌 같은 생리활성 성분이 풍부하다.

 

둥굴레는 뜨거운 물에 우려 마시는 방법이 일반적이지만, 통째로 가루를 내어 음식에 넣어 먹기도 하고, 삶은 둥굴레 뿌리줄기를 갈아 밀가루와 함께 반죽한 뒤 둥굴레 우린 물에 수제비 반죽을 넣고 끓이면 특유의 구수한 맛을 느낄 수 있다.

 

맥문동은 ‘뿌리 덩어리가 보리(麥)와 비슷하고 겨울(冬)에도 죽지 않는다’라고 해서 붙여진 이름이다. 성질은 약간 차고 단맛이 나는데, 호흡기가 건조해지는 것을 막고 마른기침을 치료하는 효능이 있다. 사포닌, 아미노산 등 다양한 성분을 함유하며 혈당 강하, 항염증 등의 효능이 보고돼 있다.

 

맥문동은 궁합이 잘 맞는 약재와 함께 끓여 마시면 좋다. 인삼과 오미자, 맥문동을 1:1:2의 비율로 물과 함께 끓인 생맥산은 새어나간 기운을 보충하고 깨진 전해질 균형을 맞춰 준다. 새콤하고 구수해 맛도 좋다.