2024.06.04 (화)

 • 맑음동두천 18.0℃
 • 맑음강릉 18.0℃
 • 맑음서울 20.2℃
 • 맑음대전 19.8℃
 • 맑음대구 18.2℃
 • 구름많음울산 17.0℃
 • 맑음광주 19.9℃
 • 구름조금부산 19.4℃
 • 맑음고창 20.3℃
 • 맑음제주 20.6℃
 • 맑음강화 19.5℃
 • 맑음보은 17.4℃
 • 구름조금금산 17.6℃
 • 맑음강진군 19.5℃
 • 구름많음경주시 19.2℃
 • 맑음거제 18.6℃
기상청 제공

베트남어

Mở rộng đáng kể việc điều trị không trực tiếp... Được phép thăm khám lần đầu vào ban đêm và ngày lễ

 

Tại các bệnh viện nơi bệnh nhân đã được điều trị trong vòng 6 tháng qua, việc điều trị không trực tiếp sẽ được phép theo quyết định của bác sĩ, bất kể bệnh gì. Ngoài ra, phương pháp điều trị không trực tiếp trong những ngày nghỉ và buổi tối vốn chỉ dành cho trẻ em sẽ được mở rộng cho mọi lứa tuổi.

 

Các khu vực được phép điều trị không trực tiếp lần đầu cũng sẽ được mở rộng đáng kể từ một số khu vực miền núi đến các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi các dịch vụ y tế khẩn cấp, chiếm 39% tổng số thành phố, quận và huyện. Bộ Y tế và Phúc lợi thông báo rằng họ sẽ triển khai 'Kế hoạch bổ sung dự án thí điểm điều trị không trực tiếp' vào ngày 15, bao gồm kế hoạch mở rộng đáng kể thời gian và diện tích được phép cho lần đầu tiên điều trị không gặp mặt.

 

Hiện tại, nếu bạn đã được điều trị trực tiếp cho 'cùng một bệnh' tại cơ sở y tế liên quan trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể được công nhận là người quay lại thăm khám và được điều trị không trực tiếp. trong tương lai, những bệnh nhân đủ điều kiện được điều trị không trực tiếp sẽ đủ điều kiện được điều trị không trực tiếp miễn là họ có tiền sử điều trị tại cơ sở y tế liên quan 'bất kể bệnh gì'.

 

Ví dụ, nếu một bệnh nhân đến phòng khám y học gia đình để điều trị chấn thương có triệu chứng sốt hoặc cảm lạnh, lịch sử thăm khám của họ sẽ được ghi nhận và họ sẽ có thể được điều trị không trực tiếp.

 

Hiện tại, chỉ có thể điều trị không trực tiếp nếu bạn đã từng điều trị trực tiếp cho cùng một căn bệnh tại cùng một cơ sở y tế trong vòng 1 năm đối với các bệnh mãn tính như huyết áp cao và tiểu đường và trong vòng 30 ngày đối với các bệnh khác. Trong tương lai, tiêu chuẩn này sẽ là “trong vòng 6 tháng” đối với tất cả các bệnh.” được thống nhất.

 

Phạm vi điều trị không trực tiếp vào các ngày nghỉ và ban đêm, vốn trước đây chỉ dành cho trẻ em·thanh thiếu niên dưới 18 tuổi trong lần khám đầu tiên, cũng sẽ được mở rộng. Được phép điều trị không trực tiếp đối với những bệnh nhân lần đầu, bất kể tuổi tác, vào cuối tuần, ngày lễ và vào ban đêm sau 6 giờ chiều (1 giờ chiều thứ bảy). Cho đến nay, chỉ có thể tư vấn y tế khi điều trị không trực tiếp vào các ngày nghỉ và ban đêm, nhưng từ nay trở đi, việc kê đơn thuốc cũng sẽ có thể thực hiện được.

 

Tuy nhiên, về nguyên tắc thuốc được kê theo phương pháp điều trị không trực tiếp phải được nhận tại nhà thuốc. Bệnh nhân có thể nhận thuốc tại nhà bao gồm bệnh nhân sống ở đảo hoặc vùng sâu vùng xa, người có vấn đề về di chuyển, bệnh truyền nhiễm đã được xác nhận và bệnh hiếm gặp.

 

Đã quyết định bổ sung thuốc tránh thai sau khi có nhiều lo ngại về tác dụng phụ đối với các loại thuốc bị cấm kê đơn trong điều trị không cân xứng. Điều này là do thuốc tránh thai chứa hàm lượng hormone cao nên có tác dụng phụ đáng kể và mặc dù chỉ cần uống đúng liều lượng trong những trường hợp không thể tránh khỏi, nhưng những trường hợp không phù hợp như nam giới nhận đơn thuốc đã xảy ra trong dự án thí điểm. Về nguyên tắc, các loại thuốc trị rụng tóc, trị mụn và ăn kiêng, những loại thuốc gây lo ngại về việc sử dụng sai mục đích cùng với các biện pháp tránh thai, đều có thể được kê đơn. Một quan chức của Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết: “Chúng tôi có kế hoạch liên tục xem xét các loại thuốc này (có nên hạn chế hay không) thông qua quản lý trưởng.

 

 

 

 

(한국어 번역)

한국다문화뉴스 = 응우옌 티 프엉 시민기자ㅣ앞으로 6개월 이내 진료를 받은 경험이 있는 병원에서는 질환에 관계없이 의사 판단에 따라 비대면 진료가 허용된다. 또 소아만 가능했던 휴일·야간 시간대 비대면 진료도 전체 연령으로 확대한다.

 

초진 비대면 진료를 허용하는 지역도 일부 산간 지역에서 전체 시군구의 39%에 해당하는 응급의료 취약지역으로 크게 넓힌다. 보건복지부는 초진 비대면 진료의 허용 대상 시간과 지역을 대폭 확대하는 방안을 담은 '비대면 진료 시범사업 보완방안'을 오는 15일 시행한다고 밝혔다.

 

현재는 일정 기간 내에 해당 의료기관에서 '동일 질환'으로 대면 진료를 받은 경우 재진으로 인정받아 비대면 진료를 받을 수 있는데, 앞으로는 '질환에 상관 없이' 해당 의료기관 진료 이력만 있으면 비대면 진료 대상인 재진 환자가 된다.

 

예를 들어 외상 치료를 위해 가정의학과 의원을 방문했던 환자가 열감기 증상이 있는 경우, 방문 이력을 인정받아 비대면 진료를 받을 수 있게 된다.

 

지금은 고혈압, 당뇨 등 만성질환자는 1년 이내, 그 외 질환자는 30일 이내 동일 의료기관에서 동일 질환에 대해 대면 진료 경험이 있어야 비대면 진료가 가능한데, 앞으로는 이런 기준이 모든 질환에 대해 '6개월 이내'로 통일된다.

 

18살 미만 소아·청소년 초진 환자만 가능하던 휴일·야간 비대면 진료 대상도 넓어진다. 연휴나 공휴일, 오후 6시(토요일은 오후 1시) 이후 야간에 연령에 상관없이 초진 환자라도 비대면 진료가 허용된다. 지금까진 휴일·야간 비대면 진료 때 의학적 상담만 가능했으나 앞으론 약 처방도 가능하다.

 

다만, 비대면 진료로 처방받은 의약품은 약국 방문 수령이 원칙이다. 집에서 약을 받을 수 있는 경우는 섬·벽지 환자나 거동 불편자, 감염병 확진자, 희귀질환자 등이다.

 

비대면 진료에서 처방이 금지된 의약품에 부작용 우려가 큰 사후피임약을 추가하기로 했다. 사후피임약은 고용량의 호르몬을 포함하고 있어 부작용이 크고, 불가피한 경우에만 정확한 용법을 지켜 복용해야 할 필요가 있음에도 시범사업 기간 동안 남성이 처방받는 등 부적절한 사례가 발생했기 때문이다. 사후피임약과 함께 오남용 우려가 제기됐던 탈모, 여드름, 다이어트 의약품은 원칙적으로 처방 가능하다. 복지부 관계자는 “이들 의약품도 사례 관리 등을 통해 (제한 여부에 대해) 지속적으로 검토할 예정”이라고 밝혔다.