2024.06.04 (화)

 • 맑음동두천 11.8℃
 • 맑음강릉 14.2℃
 • 맑음서울 16.3℃
 • 맑음대전 15.6℃
 • 맑음대구 14.1℃
 • 맑음울산 15.3℃
 • 맑음광주 17.0℃
 • 맑음부산 15.3℃
 • 맑음고창 14.8℃
 • 맑음제주 17.4℃
 • 맑음강화 13.8℃
 • 맑음보은 12.5℃
 • 맑음금산 13.9℃
 • 맑음강진군 15.5℃
 • 맑음경주시 14.6℃
 • 맑음거제 14.4℃
기상청 제공

태국어

วิธีการป้องกันแมลงดูดเลือดที่อยู่กับเตียงนอน

침대 속 흡혈귀 빈대! 바로 알고 미리 예방하세요.

 

แมลงดูดเลือดจัดอยู่ในตระกูลแมลง ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 5 ถึง 6 มม. มีรูปร่างเป็นรูปไข่ ด้านบนและด้านล่างแบนและมีสีน้ำตาลเข้ม ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเตียงนอน และจะออกมาดูดเลือดจากคนนอนหลับในเวลากลางคืน

 

แมลงดูดเลือดอาจทำให้เกิดอาการคันและทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังได้  ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก อาจเกิดภาวะแอนาฟิแล็กซิส ซึ่งเป็นปฏิกิริยาภูมิไวเกินในร่างกายต่อสารเฉพาะบางชนิด ทำให้เกิดไข้สูง และเกิดอาการอักเสบได้  นอกจากนี้ นิสัยดูดเลือดเป็นหลักในเวลากลางคืน โดยเฉพาะในตอนเช้าตรู่ ทั้งยังรบกวนทำให้นอนหลับไม่สนิทอีกด้วย

 

แมลงดูดเลือดจะออกมาเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เมื่อดูดเลือด และหลังจากดูดเลือดแล้ว พวกมันมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่มืด ทำให้มองเห็นได้ยาก หากมีอุจจาระ หรือ คราบเลือด อาจเป็นไปได้ว่ามีแมลงดูดเลือดอาศัยอยู่ หากแมลงดูดเลือดกัดอาจจะมีอาการดังต่อไปนี้ ที่ผิวหนังจะมีรอย 2-3 ตำแหน่ง โดยทิ้งรอยไว้เป็นแถว หรือ เป็นวงกลม ดังนั้น หากคุณเห็นรอยที่คล้ายกันก็สงสัยได้ว่าคุณถูกแมลงดูดเลือดกัด

 

ในตอนกลางคืนหากคุณเข้าไปในห้องมืดอย่างเงียบๆ และจู่ๆก็ฉายไฟฉาย คุณอาจจะพบแมลงดูดเลือดที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืด  โดยจะซ่อนตัวในมุมเตียง หรือ ระหว่างที่นอน วิธีการควบคุมแมลงดูดเลือด ประกอบด้วยวิธีการควบคุมทางกายภาพ และวิธีการควบคุมสารเคมี

 

วิธีการควบคุมทางกายภาพ คือ การพ่นไอน้ำความร้อนสูงเข้าไปในซอกมุมของเฟอร์นิเจอร์ และ ผนังที่มีแมงดูดเลือดอาศัยอยู่ จากนั้น ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเพื่อกำจัดแมลงดูดเลือด ผ้าที่ปนเปื้อนควรนำไปอบในเครื่องอบผ้าที่อุณหภูมิ 50-60 องศา เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีขึ้นไป

 

วิธีการควบคุมสารเคมี ได้แก่ การบำบัดด้วยยาฆ่าแมลง (ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม) การละเว้นจากการใช้ฉากกั้นควัน หรือ การรมควันด้วยความร้อน และ การใช้ยาป้องกันของผนังซีเมนต์ ที่ทาสีหรือไม้อัดเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด ควรรักษาสภาพแวดล้อมที่แห้ง และสะอาด

 

แมลงดูดเลือดจะแพร่พันธุ์ในบริเวณที่มีอาหารเน่าเปื่อย หรือ ขยะโดยเฉพาะ ดังนั้น การกำจัดขยะและการทำความสะอาดอาหารเป็นประจำ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันแมลงดูดเลือด

 

เป็นสิ่งที่หากคุณตรวจสอบพื้นที่ที่อาจมีแมงดูดเลือดทันทีเมื่อไปเข้าพักตามสถานประกอบการที่พักต่างๆ หากพบเห็นแมลงดูดเลือดแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงการเก็บสัมภาระไว้บนพื้น หรือ เตียงในห้อง และหากคุณพบแมลงดูดเลือดในขณะเดินทางคุณควรฆ่าเชื้ออุปกรณ์การเดินทางของคุณอย่างทั่วถึง หากต้องการรายงานเกี่ยวกับแมลงดูดเลือดโปรดติดต่อสายด่วนรายงานแมลงดูดเลือดของหน่วยงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติเกาหลี 질병관리청(110)

 

 

 

 

(한국어 번역)

한국다문화뉴스 = 시리판 시민기자ㅣ빈대는 노린재목 빈대과의 곤충으로 성충은 약 5~6mm 크기에 상하로 납작하게 눌린 난형이며 진한 갈색을 띠고 있다. 주로 침대 등에 서식하며 야간에 수면 중인 사람을 흡혈하며 기생한다.

 

빈대에 물리면 가려움증을 유발하여 이차적 피부감염이 생기기도 한다. 드물게 특정 물질에 대해 몸에서 과민 반응을 일으키는 아나필락시스가 일어나서 고열 및 염증반응을 일으킬 수 있다. 또 주로 야간 특히 새벽에 흡혈하는 습성으로 수면에 방해가 된다.

 

빈대는 흡혈할 때만 잠시 나타나고 흡혈 후에는 주로 어두운 곳에 숨어있어 발견하기 어렵다. 주간에 빈대를 발견하기 위해선 빈대의 부산물이나 배설물, 혈흔, 탈피 허물 등을 직접 눈으로 확인해야 한다. 빈대는 2~3곳을 연달아 물어 일렬이나 원형으로 자국이 생기므로 이와 비슷한 흔적이 있다면 빈대에 물린 것으로 의심해 볼 수 있다.

 

야간의 경우 캄캄한 방에 조용히 들어가 갑자기 손전등을 비추면 어두운 곳으로 숨기 위해 움직이는 빈대를 찾을 수 있다. 특히 침대 모서리나 매트리스 사이를 집중적으로 확인하는 것이 좋다.

 

빈대 방제 방법으로는 물리적 방제 방법, 화학적 방제 방법이 있다. 물리적 방제 방법은 스팀 고열을 빈대가 서식하는 가구 틈과 벽 틈에 분사 후 청소기의 흡입력을 이용하여 빈대를 제거하는 것이다. 오염 직물은 50~60℃ 건조기에 약 30분 이상 처리해야 한다.

 

화학적 방제 방법은 살충제(환경부 허가 제품) 처리, 가열 연막 또는 훈증 이용 자제, 페인트 바른 시멘트벽이거나 합판인 경우, 피레스로이드계 잔류분무용 유제 사용하는 것이다.

 

빈대를 예방하기 위해선 비교적 건조한 환경을 유지하는 것이 좋다. 빈대는 특히 썩은 음식물이나 쓰레기 주변에서 번식한다. 따라서 정기적으로 쓰레기를 처리하고 음식물을 깨끗하게 닦아 처리하는 것이 빈대 발생 예방법이다. 또 숙박업소 방문 즉시 빈대가 숨어있을 수 있는 공간을 확인하는 것이 좋다.

 

빈대가 보이지 않는 경우도 방 바닥 또는 침대에 짐 보관을 지양하고 여행 중 빈대 경험이 있다면 여행용품도 철저한 소독이 필요하다. 빈대 발생 시 신고는 질병관리청 빈대 발생신고 전화(110)으로 하면 된다.